Mart Ayında, İthalattaki Gerileme Eğiliminin Devam Etmesiyle, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 162’ye Yükseldi Tarih: 24 Kasım 2016

Mart ayında Türkiye’nin toplam demir çelik ürünleri ihracatı, miktar açısından %6 oranında artışla, 1.66 milyon tondan, 1.76 milyon tona; değer açısından ise, % 3.3 oranında artışla, 1.47 milyar dolardan, 1.52 milyar dolara ulaştı. Mart ayında yalnızca uzun ürün ve diğer çelik ürünleri grubunda artış gözlenirken, diğer tüm ürün gruplarının ihracatında gerileme yaşandı. Geçen yılın Mart ayına kıyasla, yarı ürün ihracatı % 49 oranında düşüşle, 80.000 tona, yassı ürün ihracatı % 36 oranında düşüşle, 160.000 tona ve boru ürünleri ihracatı % 11.6 oranında düşüşle, 159.000 tona geriledi. Ancak uzun ürün ihracatının % 29 oranında artışla, 1.20 milyon tona ve diğer çelik ürünleri ihracatının % 11.8 oranında artışla, 165.000 tona ulaşması, diğer ürünlerin ihracatında yaşanan düşüşlerin telafi edilmesine ve toplam çelik ürünleri ihracatının %6 oranında yükselmesine imkân sağladı.

TÜİK verilerinden derlenen rakamlara göre, Mart ayında, Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatındaki düşüş eğilimi devam etti. Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ithalatı, miktar açısından % 7.6 oranında düşüşle, 953.000 ton; değer açısından ise, %17.4 oranında düşüşle, 948 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılının Mart ayına kıyasla, yarı mamuller hariç tüm ürünlerin ithalatında düşüş gözlenirken, yarı mamul ithalatı % 59 oranında artışla, 272.000 tona ulaştı. Kütük ithalatı % 19.4 oranında artışla, 204.000 tona yükselirken, slab ithalatı 635 tondan, 68.000 tona çıktı. Mart ayında, yassı ürün ithalatı % 21 oranında düşüşle, 516.000 ton; uzun ürün ithalatı % 20 oranında düşüşle, 109.000 ton ve boru ürünleri ithalatı % 17 oranında artışla, 29.000 ton seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında, Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatının ithalatı karşılama oranı %128’den % 160’a yükselirken, ortalama ihraç fiyatı 864 $/ton ve ortalama ithalat fiyatı 995 $/ton olarak gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde ise, Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı miktar açısından %10.9 oranında artışla, 5 milyon tona; değer açısından % 11.3 oranında artışla, 4.28 milyar dolara ulaştı. Ocak-Mart döneminde, yarı mamul ihracatı % 19.9 oranında düşüşle, 465.000 tona; yassı ürün ihracatı % 28.2 oranında düşüşle, 414.000 tona gerilerken, uzun ürün ihracatı % 28 oranında artışla, 3.25 milyon tona, boru ürünleri ihracatı % 3.4 oranında artışla, 441.000 tona yükseldi.

Yılın ilk çeyreğinde, Avrupa Birliği bölgesine yönelik toplam demir çelik ürünleri ihracatımızın % 38 oranında (390.000 ton) ve Uzak Doğu bölgesine yönelik ihracatımızın % 41 oranında (115.000 ton) gerilemesine rağmen, sözkonusu ülkelere yönelik ihracattaki düşüş, ABD, Kuzey Afrika ve Diğer Bölgelere yönelik ihracatta sağlanan artışlarla dengelendi ve toplam ihracat miktarı % 11 civarında yükseldi.

İlk çeyrekte, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ithalatı, miktar açısından % 4.7 oranında düşüşle, 2.67 milyon tona; değer açısından ise, % 9.3 oranında düşüşle, 2.64 milyar dolara geriledi. Ocak-Mart döneminde, yalnızca yarı ürünleri ithalatında artış yaşanırken, diğer tüm ürün gruplarının ithalatında düşüş gözlendi. Geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla, toplam yarı ürün ithalatı % 22 oranında artışla, 721.000 tona ulaşırken, yarı ürünler içerisinde % 432 oranında artışla, 27.000 tondan 142.000 tona ulaşan slab ithalatındaki keskin yükseliş dikkat çekti. Aynı dönemde, yassı ürün ithalatı % 11 oranında düşüşle, 1.48 milyon ton, uzun ürün ithalatı % 16 oranında düşüşle 312.000 ton ve boru ithalatı % 19 oranında düşüşle, 77.000 ton seviyesinde kaldı.

Ocak-Mart döneminde, ihracatının ithalatı karşılama oranı toplam demir çelik ürünlerinde % 132’den % 162, uzun ürünlerde % 433’ten % 627 ve borularda % 248’den %304 seviyesine yükselirken, bu oran yassı ürünlerde % 29’dan % 26’ya, yarı ürünlerde ise, % 93’ten % 67’ye geriledi. Ocak-Mart döneminde, toplam demir çelik ürünleri ihracatında birim değer 856 $/ton, ithal ürünlerdeki ortalama birim değer ise, 989 $/ton olarak gerçekleşti.