ММК Metalurji’den Grev Açıklaması Tarih: 24 Kasım 2016

MMK A.Ş. 19 Temmuz 2013 itibarıyla, demir çelik sektörü çalışanlarının çıkarlarını korumaya yetkili Türkiye “Çelik-İş” Sendikasının inisiyatifiyle, Türkiye’de bulunan iştirak şirketi MMK Metalurji’nin İskenderun ve İstanbul’da yer alan tesislerinde, adı geçen sendika üyesi çalışanlarının grev ilan ettiğini bildirildi.

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, aynı anda tarafların, Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanması için görüşmelere devam etmekte olduğu, MMK Metalurji çalışanları için belirlenen maaş ve ödeneklerin tutarları konusunda ortaya çıkan görüş ayrılığının, Türkiye kanunlarıyla belirlenen süreler içerisinde giderilememesi nedeniyle, Sendika’nın grev ilan etmek zorunda kaldığı belirtildi. Açıklamada, aksi durumda “Çelik-İş” Sendikası’nın, MMK Metalurji çalışanlarının çıkarlarını temsil etmek üzere sahip olduğu resmi yetki belgesini, hukuki düzende kaybedebileceği vurgulandı.

MMK Yönetimi’nin, Sendika’nın ve Türkiye’deki şirketin çalışanlarının pozisyonunu anladığının ve durumun normalleşerek, çalışanların grev sürecinden çıkıp işlerine dönmesi için büyük çaba sarfettiğinin bildirildiği açıklamada, şirketin, niyetini göstermek üzere, hem çalışanların hem de şirketin çıkarları açısından dostane bir anlaşmaya bir an evvel varmak amacıyla, sendikayla gerçekleştirilen görüşme sürecinin devam ettirileceği ifade edildi.

MMK Metalurji Yönetimi’nin konuya ilişkin çalışanlarına hitaben yaptığı açıklamada ise; Çelik İş Sendikası ile şirket arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin devam etmekte olduğu, söz konusu görüşmelerde, Çelik İş Sendikası tarafından, çalışanların maaşlarına % 37 oranında zam yapılmasının talep edildiği, şirketin ise, hatlarında tam anlamıyla üretime 2011 yılında başlamış olmasını ve hâlen verimlilik konusunda beklenen kapasiteye ulaşamamış bulunmasının finansal imkânlarını ciddi olarak kısıtlamasını gerekçe gösterip, ortak bir noktada anlaşılabilmesi için, zam oranını % 18 olarak teklif ettiği ve beklentilerinin, tarafların, talepler konusunda anlaşma noktasına doğru olumlu adımlar atacakları yönünde olduğu belirtildi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 22 Temmuz 2013

MMK Metalurji tesisi, İskenderun işletmesinde Döküm-Hadde modüllü Çelikhane, Soğuk Haddehane, Galvaniz Hattı, Boyama Hattına, İstanbul ve İskenderun işletmelerinde olmak üzere de iki çelik servis merkezine sahiptir. Üretim kompleksi aynı zamanda 100 bin ton tonaliteli gemi yanaşmasına müsait olan bir limana da sahiptir. Bu durum, ihracat imkânının gelişmesine ve çelik üretimi için gerekli hammaddenin teminine büyük fayda sağlamaktadır. MMK Metalurji’nin proje kapasitesine göre yassı metal ürün imalatı, yıllık 2,3 milyon ton’dur. Bu kapasite, yalnızca Türkiye’nin farklı metal ürün türlerindeki ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamakta, aynı zamanda, özellikle Yakın Doğu ve Akdeniz ülkelerindeki yabancı pazarlara şirketin ürünlerini ihraç etmeye de imkân tanımaktadır.