Ocak-Ağustos Döneminde İthalattaki Artışı Yarı Mamuller Sınırlandırdı Tarih: 24 Kasım 2016

Ağustos ayında özellikle yassı ürün ihracatında kayda değer bir artış gözlendi. Ağustos ayında, yassı ürün ihracatı % 62 oranında keskin bir artışla 325.000 ton ve uzun ürün ihracatı % 5.0 oranında yükselişle 912.000 ton seviyesinde gerçekleşirken, yarı ürün ihracatı % 73.3 oranında artışla 44.000 tona ulaştı. Diğer taraftan yarı ürün ithalatı % 39.2 oranında ciddi bir düşüşle 494.000 tona, yassı ürün ithalatı ise %0.1 oranında düşüşle 712.000 ton seviyesine geriledi.
   
Ocak-Ağustos döneminde ise, Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracat miktarı % 0.2 oranında artışla 11.22 milyon tona yükselirken, ihracat değeri % 13.6 oranında azalışla 7.05 milyon dolarda kaldı. Sözkonusu dönemde miktar bazındaki artışı devam eden Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı % 1.7 oranında yükselişle 12.7 milyon ton seviyesine ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin toplam çelik ürünlerinde ithalatın ihracatı karşılama oranı, geçen yılın aynı dönemindeki % 98’den % 93’e geriledi. 
  
 İlk sekiz aylık dönemde, Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ürün grubu uzun mamul ihracatı % 1.0 oranında artışla 7 milyon tona yükselirken, yassı ürün ihracatı % 11.9 oranında artışla 1.8 milyon ton seviyesine ulaştı.
   
İthalatta ise, çelik mamullerindeki artışın yarı ürün ithalatındaki düşüş ile dengelenmesi sonucunda, toplam ithalat miktarındaki artış % 1.7 seviyesinde kaldı. Ocak-Ağustos döneminde, yarı ürün ithalatı % 10.6 oranında düşüşle 4.6 milyon tona gerilerken, yükseliş eğilimini sürdüren yassı ürün ithalatı % 8.9 oranında artışla 6.10 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.