Ocak-Ağustos Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 10.5 Azaldı Tarih: 17 Eylül 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Ağustos ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12.4, Temmuz ayına kıyasla ise, % 10 oranında düşüşle 2.6 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Ağustos ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 16.3, entegre tesislerin üretimleri % 3.9 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-8 ay 2019-8 ay % değişim 19/18
Kütük 16.753 13.821 -17.5
Slab 8.437 8.731 3.5
TOPLAM 25.189 22.553 -10.5
EO 17.405 15.231 -12.5
BOF 7.785 7.322 -5.9

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, Ocak-Ağustos döneminde % 10.5 oranında düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 25.2 milyon tondan 22.6 milyon tona geriledi. Elektrik ark ocaklı tesisler % 12.5 oranında düşüşle 15.2 milyon ton; entegre tesisler ise, % 5.9 oranında düşüşle 7.3 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 17.5 oranında düşüşle, 13.8 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 3.5 artışla, 8.7 milyon tona ulaştı.