Ocak Ayında Dünya Ham Çelik Üretimi % 7.0 Oranında Arttı Tarih: 22 Şubat 2017

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 7.0 oranında artışla 136.5 milyon tona yükseldi.

Ocak ayında, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla  % 7.4 oranında artışla 67.2 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Japonya’nın ham çelik üretimi % 2.7 oranında artışla 9 milyon tona ulaştı.

Ocak Ayı Dünya Ham Çelik Üretimi (1000 Ton)
    2016 2017 % değişim17/16
1. Çin* 62.555 67.200 7.4
2. Japonya 8.768 9.002 2.7
3. Hindistan 7.501 8.400 12.0
4. ABD 6.456 6.874 6.5
5. Rusya 5.540 6.183 11.6
6. Güney Kore 5.677 5.860 3.2
7. Almanya 3.604 3.649 1.2
8. Türkiye 2.598 2.930 12.8
9. Brezilya 2.497 2.856 14.4
10. Ukrayna 1.938 2.103 8.5
  Toplam 127.562 136.514 7.0
  * tahmini      

 

Ocak ayında dünyanın en büyük on çelik üreticisi konumundaki ülkelerin hepsinde ham çelik üretiminde artış gözlendi; sekizinci sırada yer alan Türkiye’nin ham çelik üretimi % 12.8 oranında artışla 2.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının Ocak ayında Hindistan’ın ham çelik üretimi % 12.0 gibi büyük bir artışla 8.4 milyon tona yükselirken, geçtiğimiz yıl ham çelik üretiminde aşağı yönlü seyir gözlenen Brezilya’nın üretimi ise Ocak ayında kayda değer bir artış göstererek %14.4 oranında yükselişle 2.9 milyon tona çıktı.

Sözkonusu ayda 10. sırada yer alan Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise,  % 8.5 oranında artışla 2.1 milyon tona ulaştı.

Ocak ayında, Avrupa Birliği’nin üretimi % 2.4 oranında artışla, 13.8 milyon tona çıktı. Asya bölgesinin üretimi ise, % 7.1 oranında artışla, 93.4 milyon tona yükseldi; ayrıca sözkonusu ayda Diğer Avrupa bölgesinin üretimi Türkiye’nin büyük orandaki katkısıyla % 11.5 oranında artışla 3.1 milyon tona, BDT bölgesinin ham çelik üretimi ise 11.4 oranında yükselişle 8.9 milyon tona ulaştı.

Dünya Ham Çelik Üretimi (2017 Ocak)  ‘000 ton
  2017 2016 % Değişim
Avrupa Birliği (28) 13.824 13.496 2.4
Diğer Avrupa 3.107 2.785 11.5
BDT 8.935 8.022 11.4
Kuzey Amerika 9.444 9.077 4.0
Güney Amerika 3.562 3.191 11.6
Afrika 1.168 1.010 15.6
Orta Doğu 2.567 2.262 13.5
Asya 93.413 87.253 7.1
Okyanusya 495 466 6.2
Dünya Toplam 136.514 127.562 7.0

 

2017 yılının Ocak ayında, 67 ülkenin ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 3.4 puan, 2016 yılının Aralık ayına kıyasla ise 0.9 puan artışla % 68.5 seviyesinde gerçekleşti.