Ocak Ayında Yassı Ürün İthalatımız Artarken, İhracatımız Geriledi Tarih: 24 Kasım 2016

2011 yılında % 51 oranında artışla 2.3 milyon ton seviyesine ulaşan Türkiye’nin yassı çelik ürünleri ihracatı, piyasalardaki olumsuz koşulların üretimi olumsuz yönde etkilemesinin de etkisiyle, Ocak ayında % 32 oranında düşüşle, 84.000 tona gerilerken, yassı ürün ithalatı % 16 oranında artışla 489.000 tona ulaştı. Yassı çelik ürünleri ithalatındaki artış eğilimi, ithalat baskısı altında, yassı çelik üreticisi kuruluşlarımızın kapasitelerini etkin bir şekilde kullanamamaları sonucunu doğurdu. Ocak ayında, uzun çelik ürünleri ihracatı ise, % 13.6 oranında artışla, 862.000 tona ulaşırken, yarı ürün ithalatının % 19 oranında (41.000 ton) artışla 250.000 tona yükselmiş olması da, yassı ürünlerin yanında, yarı ürünlerde de ithalat baskısının devam ettiğini gösteriyor.

DİR Mevzuatı İthalat Baskısını Canlı Tutuyor

Yassı ürünlerde üretimin artması, bir taraftan ithâl ikamesi sağlarken, diğer taraftan da iç piyasada yerli yassı ürünleri tüketen yeni üretim tesislerinin faaliyete geçmelerine imkân sağlıyor. Yassı ürünlerin üretimindeki hızlı artışa rağmen, henüz yurtiçindeki tüketiciler ile işbirliğinin yeterince sağlanamamış olması ve yıllardır ihtiyaçlarının önemli bir kısmını ithalât yolu ile karşılayan yassı ürün tüketicilerinin bir anda bağlantılarından ve alışkanlıklarından vazgeçememeleri nedeniyle, sağlanan ithal ikamesinin arzu edilen seviyelerde olmadığı ve ithalatta beklenen düşüşün sağlanmadığı gözleniyor. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) mevzuatının, oluşan yeni şartlara göre revize edilmesi yerine, Türkiye’nin yassı çelik üretim kapasitesinin, ihtiyacın dörtte birine cevap verdiği dönemin şartlarına göre oluşturulan mevzuatın aynen muhafaza edilmesi, alışkanlıkların kırılmasını zorlaştırıyor. Bu durum aynı zamanda, Türkiye’nin, DİR kapsamında kalitesiz ürünlerin ithal edilip iç piyasaya satıldığı ve yurtiçinden temin edilen kaliteli ürünler ile, ihracat taahhütlerinin kapatıldığı kontrolsüz bir pazara dönüşmesi sonucunu doğuruyor.