Ocak-Ekim Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 10.6 Azaldı Tarih: 18 Kasım 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Ekim ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %15, Eylül ayına kıyasla ise, % 1.7 oranında düşüşle 2.7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 18.5, entegre tesislerin üretimleri ise %6.6 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-10 ay 2019-10 ay % değişim 19/18
Kütük 20.808 17.211 -17.3
Slab 10.478 10.762 2.7
TOPLAM 31.287 27.973 -10.6
EO 21.760 18.982 -12.8
BOF 9.527 8.990 -5.6

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, Ocak-Ekim döneminde % 10.6 oranında düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 31.3 milyon tondan 28 milyon tona geriledi. Elektrik ark ocaklı tesisler % 12.8 oranında düşüşle 19 milyon ton; entegre tesisler ise, % 5.6 oranında düşüşle 9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 17.3 oranında düşüşle, 17.2 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 2.7 artışla, 10.8 milyon tona yükseldi.