Ocak-Eylül Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 0.9 Arttı Tarih: 18 Ekim 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Eylül ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %5.9 azalışla, Ağustos ayına kıyasla da aynı oranda düşüşle 2.8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2.9 azalırken, entegre tesislerin üretimleri % 12.5 düştü.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
2017-9 ay 2018-9 ay % değişim 18/17
Kütük 18.936 18.565 -2.0
Slab 8.805 9.416 6.9
TOPLAM 27.742 27.981 0.9
EO 19.107 19.381 1.4
BOF 8.635 8.600 -0.4

 

Ham çelik üretimi artışındaki yavaşlama eğilimi Ocak-Eylül döneminde de sürerek % 0.9 oranında hafif bir yükselişle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 27.7 milyon tondan 28 milyon tona çıktı. Dokuz aylık dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler % 1.4 oranında artışla 19.4 milyon ton; entegre tesisler ise, % 0.4 azalışla 8.6 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin kütük üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla % 2 oranında azalışla, 18.6 milyon tona gerilerken, slab üretimi, söz konusu dönemde % 6.9 artışla 9.4 milyon ton seviyesine yükseldi.