Ocak-Haziran Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 10.1 Azaldı Tarih: 18 Temmuz 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Haziran ayında 2018 yılının aynı ayına kıyasla %11, Mayıs 2019’a kıyasla ise, %12 oranında düşüşle 2.7 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 10.1, entegre tesislerin üretimleri % 13 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-6 ay 2019-6 ay % değişim 19/18
Kütük 12.717 10.444 -17.9
Slab 6.195 6.551 5.7
TOPLAM 18.912 16.994 -10.1
EO 13.108 11.427 -12.8
BOF 5.804 5.567 -4.1

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2019 yılının ilk yarısında % 10.1 oranında düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 18.9 milyon tondan 17 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler %12.8 oranında azalışla 11.4 milyon ton; entegre tesisler ise, % 4.1 oranında düşüşle 5.6 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 18 oranında düşüşle, 2018 yılının aynı dönemindeki 12.7 milyon tondan 10.4 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 5.7 seviyesinde artışla, 6.2 milyon tondan 6.6 milyon tona yükseldi.