Ocak-Haziran Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 3.7 Arttı Tarih: 18 Temmuz 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Haziran ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %0.7 oranında artışla, Mayıs ayına kıyasla ise, % 8.5 oranında düşüşle 3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 1.5 artarken, entegre tesislerin üretimleri % 1 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2017-6 ay 2018-6 ay % değişim 18/17
Kütük 12.392 12.698 2,5
Slab 5.823 6.195 6,4
TOPLAM 18.215 18.893 3,7
EO 12.428 13.088 5,3
BOF 5.786 5.803 0,3

 

İlk yarıyı üretim artışı ile kapatan Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2018 yılının ilk altı ayında % 3.7 oranında yükselişle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 18.2 milyon tondan 18.9 milyon tona çıktı. Söz konusu dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler % 5.3 oranında artışla 13.1 milyon ton; entegre tesisler ise, % 0.3 oranında artışla 5.8 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 2.5 oranında artışla, 2017 yılının aynı dönemindeki 12.4 milyon tondan 12.7 milyon tona yükselirken, slab üretimi, % 6.4 seviyesinde artışla 6.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.