Ocak-Kasım Döneminde, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 107 Seviyesinde Gerçekleşti Tarih: 03 Ocak 2018

Kasım ayında Türkiye’nin çelik ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar açısından % 1.4 oranında azalışla 1.40 milyon ton, değer açısından ise % 22.3 oranında artışla 1.14 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, % 33 oranında artışla 1.66 milyon ton seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda yassı ürün ihracatı, % 4.6 oranında azalışla 2016 yılının aynı dönemindeki 296 bin tondan 283 bin tona, uzun ürün ihracatı ise, % 11.2 oranında azalışla, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 812 bin tondan 721 bin tona geriledi. Kasım ayında Türkiye’nin yarı ürün ihracatı, % 335 seviyesinde keskin bir artışla geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 14 bin tondan 61 bin tona, ithalatı ise % 31 oranında artışla 543 bin tona çıktı. Aynı ayda yassı ürün ithalatı % 37.3 seviyesinde yükselişle 860 bin tona, uzun ürün ithalatı ise, % 9.4 oranında artışla 138 bin tona ulaştı. Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise, 2016 yılının aynı ayındaki % 111 seviyesinden % 89’a düştü.

2017 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracat miktarı % 9.2 artışla 16.6 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, ihracat değeri % 24 oranında yükselişle 12.1 milyar dolara ulaştı. Öte yandan yılın 11 aylık döneminde Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı, % 8.1 oranında azalışla 15 milyon tona geriledi.

Ocak-Kasım döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2016 yılının aynı dönemindeki % 97’den %107’ye yükseldi. Ocak-Kasım döneminde en çok ihraç edilen ürün grubu olan uzun mamul ihracatı, üreticilerin iç satışlara yönelmeleri nedeniyle %7 oranında düşüşe 8.5 milyon tona gerilerken, söz konusu dönemde yassı ürün ihracatı, % 43.3 oranında büyük bir artışla 3.8 milyon ton seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde yarı ürün ihracatı % 281 artışla 772.7 bin tona yükselirken, ithalatı % 24.5 oranında azalışla 4.4 milyon tonda kaldı. Diğer yandan bu dönemde yassı ürün ithalatı, % 4.2 oranında artışla 8.4 milyon ton seviyesine çıktı. Aynı dönemde boru ihracatı ise, % 8.1 artışla 1.7 milyon ton olarak gerçekleşti.