Ocak-Kasım Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 5.1 Oranında Arttı Tarih: 10 Ocak 2017

Türkiye’nin toplam çelik üretimi, geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla % 10.4 oranında artışla 2 milyon 912 bin ton seviyesinde gerçekleşirken; Kasım ayı ham çelik üretimi, bir önceki aya kıyasla % 2.1 oranında azaldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi % 15.4, entegre tesislerin üretimleri ise %1.5 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (Ocak-Kasım 2016)
  2015-11 ay 2016-11 ay % değişim
(16/15)
Kütük 21.282 21.173 -0.5
Slab 7.564 9.152 21.0
TOPLAM 28.846 30.325 5.1
EO 18.772 19.997 6.5
BOF 10.074 10.328 2.5

 

Ocak-Ekim döneminde % 4.6 seviyesinde bulunan Türkiye’nin toplam ham çelik üretimindeki artış, Kasım ayındaki yüksek oranlı artış sayesinde, Ocak-Kasım döneminde % 5.1 seviyesine yükseldi. Yılın ilk 11 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemindeki 28.85 milyon tondan, 30.33 milyon tona çıktı. Sözkonusu dönemde elektrik ark ocaklı tesisler % 6.5 oranında artışla 20 milyon ton, entegre tesisler % 2.5 oranında yükselişle, 10.33 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Kasım döneminde kütük üretimi % 0.5 oranında düşüşle, 21.17 milyon tonda kalırken, slab üretimi % 21 gibi yüksek bir oranda artışla 9.15 milyon tona ulaştı. Kasım verileri ile birlikte, Türkiye’nin yılı 33 milyon ton seviyesinin üzerinde tamamlama olasılığı da neredeyse kesinleşmiş oldu.