Ocak-Mart Döneminde Türkiye’nin Toplam Çelik Ürün İhracatı Miktarda %2.5 Azalırken, Değerde % 23 Artış Gösterdi Tarih: 02 Mayıs 2018

Mart ayında Türkiye’nin toplam çelik ürün ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar açısından % 9.7 oranında düşüşle 1.8 milyon tona gerilerken, değer açısından % 16 oranında artışla 1.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı ayda Türkiye’nin toplam çelik ürün ithalatı, % 7.5 oranında artışla 1.5 milyon ton seviyesine yükselirken, değer açısından % 24 oranında artışla 1.3 milyar dolara çıktı.

Mart ayında Türkiye’nin yassı ürün ihracatı, % 11.4 oranında düşüşle 437 bin tona gerilerken, uzun ürün ihracatı, % 1 oranında artışla 1 milyon tona ulaştı. Söz konusu ayda yarı ürün ihracatı, % 84.3 gibi keskin bir düşüşle, 31 bin tona gerilerken, ithalatı % 49 oranında artışla 641 bin tona çıktı. Mart ayında yassı ürün ithalatı %13 seviyesinde düşüşle 671 bin tona gerilerken, uzun ürün ithalatı, % 16 artışla 140 bin tona çıktı. Aynı ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki %129 seviyesinden % 121’e düştü. Söz konusu ayda ihracattaki düşüşün, büyük oranda ABD’nin Section 232 vergileri ile ilgili açıklamalarının küresel piyasalarda yol açtığı belirsizlikten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracatı miktar açısından % 2.5 oranında düşüşle 5.1 milyon tona gerilerken, ihracat değeri % 23 oranında artışla 4.1 milyar dolara çıktı. Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı, % 4.4 oranında artışla 4.2 milyon tona yükselirken, değer açısından %26.3 artışla 3.5 milyar dolara ulaştı.

Ocak-Mart döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki % 122’den % 119’a geriledi. Yılın ilk çeyreğinde en çok ihraç edilen ürün grubu olan uzun mamul ihracatı % 6 oranında azalışla 2.7 milyon tonda kalırken, yassı ürün ihracatı % 23 oranında artış kaydederek 1.2 milyon ton seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde yarı ürün ihracatı % 65 oranında düşüşle 120 bin tona gerilerken, ithalatı % 18 artışla 1.5 milyon tona çıktı. Yassı ürün ithalatı, % 2.1 oranında düşüşle 2 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, uzun mamul ithalatı % 3.1 artışla 370 bin ton olarak kaydedildi.