Ocak-Nisan Döneminde, Hurda İthalatı Düşerken Demir Cevheri İthalatı Arttı Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin ham çelik üretimindeki gerileme eğilimi, yavaşlayarak da olsa Nisan ayında da devam etti. Türkiye’nin ham çelik üretiminin % 4.6 oranında gerilediği Ocak-Nisan döneminde, marjların sıkıştırması ve sektörün rekabet gücünün azalması nedeniyle, hurdadan üretimini azaltan sektör, ilk 4 aylık dönemde, yarı mamul ithalatını % 73 oranında arttırarak, 1.67 milyon tona yükseltmiş bulunuyor. Bu durum, katma değerin bir kısmının yurtdışında bırakılmaya başlandığını göstermesi açısından sektör tarafından endişe ile takip ediliyor. Yarı mamul ithalatının mevcut hızını sürdürmesi halinde, yılsonu itibariyle 5 milyon ton gibi rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin ham çelik üretiminin % 4.6 oranında azalmasına rağmen, hurda ithalatının % 15.9 oranında gerilemesinin, kısmen stoklardan kullanılan hurda miktarından, kısmen de yerli hurda tedariğindeki olası artıştan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Türkiye’nin hurda ithalatının % 15.9 oranında düşüşle 6.2 milyon tona gerilediği Ocak-Nisan döneminde, pik demir ithalatı da % 34 oranında düşüşle, 329.000 tona geriledi. Ferro alyaj ithalatı da üretime paralel bir şekilde % 3 oranında düşüşle, 141.000 tona gerilerken, sünger demir ithalatı % 71 oranında artışla, 199.000 tona ve demir cevheri ithalatı % % 13 oranında artışla, 2.34 milyon tona çıktı. Yılın ilk 4 aylık döneminde, Türkiye’nin koklaşabilir kömür ithalatı da % 0.7 oranında düşüşle, 1.64 milyon tonda kaldı.

2013 yılının Ocak-Nisan döneminde, pik demir, sünger demir, ferro alyaj, hurda, demir cevheri ve koklaşabilir kömürden oluşan Türk çelik sektörünün toplam hammadde ithalatı ise, miktar açısından % 8.5 oranında düşüşle, 10.87 milyon tona; değer açısından ise, % 23.6 oranında düşüşle, 3.46 milyar dolara geriledi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber