Ocak-Nisan Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 12 Arttı Tarih: 16 Mayıs 2017

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %6.5 oranında artışla, Mart ayına kıyasla ise % 2.7 oranında düşüşle, 3.03 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi 2016 yılının Nisan ayına kıyasla, % 9.3, entegre tesislerin üretimleri ise % 0.5 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2016-4 ay 2017-4 ay % değişim
(17/16)
Kütük 7.542 8.023 6.4
Slab 2.997 3.783 26.2
TOPLAM 10.539 11.806 12.0
EO 6.865 7.993 16.4
BOF 3.673 3.813 3.8

 

 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi %12 oranında artışla, 2016 yılının aynı dönemindeki 10.5 milyon tondan 11.8 milyon tona yükseldi. Yılın ilk dört aylık döneminde, elektrik ark ocaklı tesisler % 16.4 oranında yüksek bir artışla 8 milyon ton; entegre tesisler ise, % 3.8 oranında artışla 3.81 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Sözkonusu dönemde Türkiye’nin kütük üretimi % 6.4 oranında artışla, 8.02 milyon tona yükselirken, slab üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 26.2 gibi oldukça güçlü bir artışla, 3.8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.