Ocak-Şubat Döneminde İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Seviyesini Korudu Tarih: 30 Mart 2018

Şubat ayında yassı ürün ihracatı, % 46.8 oranında artışla 466 bin tona yükselirken, uzun ürün ihracatı, % 18.7 oranında azalışla 802 bin tonda kaldı. Sözkonusu ayda yarı ürün ihracatı, % 69.2 gibi keskin bir düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki 98 bin tondan 30 bin tona gerilerken, yarı ürün ithalatı % 26.3 oranında artışla 407.5 bin tona yükseldi. Şubat ayında yassı ürün ithalatı % 1.4 seviyesinde artışla 626.2 bin tona ulaşırken, uzun ürün ithalatı, % 15.2 artışla 123.3 bin tona çıktı. Aynı ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı ayındaki % 130 seviyesinden % 124’e düştü.

2018 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ihracat miktarı % 2.5 oranında artışla 3.25 milyon tona yükselirken, ihracat değeri % 27.6 oranında artışla 2.6 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Türkiye’nin çelik ürünleri ithalatı, yılın ilk iki aylık döneminde % 2.7 oranında artışla 2.62 milyon tona yükselirken, değer açısından % 27.9 artışla 2.2 milyar dolara çıktı.

Ocak-Şubat döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla seviyesini koruyarak % 118’de kaldı. Yılın ilk iki aylık döneminde Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ürün grubu olan uzun mamul ihracatı % 8.8 oranında azalışla 1.75 milyon tona gerilerken, yassı ürün ihracatı % 56.3 gibi büyük bir artışla 811 bin ton seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde yarı ürün ihracatı % 38 oranında düşüşle 89 bin tona gerilerken, ithalatı % 2.5 oranında artışla 898 bin tona yükseldi. Yassı ürün ithalatı, %4.3 oranında yükselişle 1.35 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, uzun mamul ithalatı % 3.3 azalışla 230.4 bin tonda kaldı.