Ocak-Temmuz Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 10.2 Azaldı Tarih: 22 Ağustos 2019

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Temmuz ayında, 2018 yılının aynı ayına kıyasla %10.6 oranında azalışla, Haziran ayına kıyasla ise, % 8.4 oranında artışla 2.9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 7.1, entegre tesislerin üretimleri % 18.3 oranında azaldı.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2018-7 ay 2019-7 ay % değişim 19/18
Kütük 14.833 12.347 -16.8
Slab 7.351 7.573 3.0
TOPLAM 22.184 19.919 -10.2
EO 15.351 13.512 -12.0
BOF 6.833 6.408 -6.2

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, Ocak-Temmuz döneminde % 10.2 oranında düşüşle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 22.2 milyon tondan 19.9 milyon tona geriledi. Elektrik ark ocaklı tesisler % 12 oranında düşüşle 13.5 milyon ton; entegre tesisler ise, % 6.2 oranında düşüşle 6.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 16.8 oranında düşüşle, 12.3 milyon tona gerilerken, slab üretimi, % 3 seviyesinde artışla, 7.5 milyon tona yükseldi.