Ocak-Temmuz Döneminde Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi % 2.8 Arttı Tarih: 14 Ağustos 2018

Türkiye’nin ham çelik üretimi, Temmuz ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla %2.3 oranında düşüşle, Haziran ayına kıyasla ise, % 7.3 oranında artışla 3.3 milyon ton seviyesinde kaydedildi. Temmuz ayında elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 6 azalırken, entegre tesislerin üretimleri % 6.6 oranında artış gösterdi.

Türkiye Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)
  2017-7 ay 2018-7 ay % değişim 18/17
Kütük 14.711 14.808 0.7
Slab 6.847 7.350 7.4
TOPLAM 21.559 22.159 2.8
EO 14.808 15.326 3.5
BOF 6.751 6.832 1.2

 

Ocak-Temmuz döneminde toplam ham çelik üretimi, %2.8 oranında yükselişle, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 21.6 milyon tondan 22.2 milyon tona çıktı. Aynı dönemde, elektrik ark ocaklı tesisler % 3.5 oranında artışla 15.3 milyon ton; entegre tesisler ise, % 1.2 oranında artışla 6.8 milyon ton ham çelik üretimi yaptı.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin kütük üretimi % 0.7 oranında artışla, 2017 yılının aynı dönemindeki 14.7 milyon tondan 14.8 milyon tona yükselirken, slab üretimi, söz konusu dönemde % 7.4 artışla 6.8 milyon tondan 7.4 milyon ton seviyesine çıktı.