ORTAK ENDÜSTRI AÇIKLAMASI Tarih: 24 Kasım 2016

ORTAK ENDÜSTRI AÇIKLAMASI
16 HAZIRAN 2015

DÜNYA ÇELİK ENDÜSTRİSİ, HÜKÜMETLERE ÇİN’İN YENİ ÇELİK POLİTİKASI VE KAPASİTE FAZLALIĞINA KARŞI ÖNLEM ALMA ÇAĞRISI YAPIYOR

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çelik Komitesi’nin Mayıs ayı başında gerçekleştirilen toplantısında bir kez daha ortaya konulduğu üzere, dünya çelik sektöründe kamu kontrolünde bulunan ve devlet desteklerinden yararlanan çelik endüstrilerinin ihracatında hızlı bir artış yaşandığı konusunda güçlü bir fikir birliği bulunmaktadır.   Paris’te gerçekleştirilen toplantıda; Asya, Amerika ve Avrupa’dan katılan ulusal çelik endüstrisi derneklerinin sunumlarında, benzer noktalar ve endişeler göze çarpmıştır. Sunumlar, yavaşlamış talep artışı ile karakterize edilen, tüm bölgelerin global düzeydeki olağanüstü yüksek seviyedeki kapasite fazlalığının tetiklemesinden kaynaklanan haksız çelik ithalatındaki dramatik artıştan zarar gördüğü “yeni normal” olarak adlandırılan dönemin başladığına işaret etmiştir. Bu iddiaların tepesinde ise, talep artışının yavaşladığı bir dönemde,  global çelik piyasalarındaki ve ticaret akışlarındaki istikrarı bozucu tesirler gösteren, yüksek hacimdeki ve artış eğilimi gösteren kapasite fazlalığı ile Çin Halk Cumhuriyeti bulunmaktadır.
Bunun üzerine, ABD, Kanada, Meksika, Latin Amerika ve Avrupa’yı temsil eden 8 çelik derneği, Çin’in yeni açıkladığı “Çelik Uyum Politikası” konusunda ortak bir açıklama yapmışlardır. Açıklamada, çelik endüstrisini iyileştirmeyi amaçlayan politikanın “tepeden aşağıya kamu kontrolünde bir yaklaşım” sergilemeye devam etmesinin yaratacağı sonuçlara ilişkin endişelere yer verilmektedir.

Çelik Komitesi Başkanı Risaburo Nezu’nun toplantı kapanış bildirimine; “Düşük talep artışı ve artan ihracata işaret eden yeni dönemde, yapısal engeller acilen çözüme kavuşturulmalıdır. Piyasa bozucu uygulamaların çözümünde veya durdurulmasında başarısız olunması, devlet desteklerinden yararlanan, teşvik edilen kuruluşların, minimum kamu desteğinin bulunduğu ortamlarda verimli bir şekilde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarının yok olmaları pahasına ayakta kalmaları sonucunu doğuracaktır ” şeklinde yansıdığı üzere, OECD Çelik Komitesi, bu endişelerin giderilmesinin aciliyetine dikkat çekmiştir.
Aşağıda isimleri yer alan dernekler, bu konuda hızlı ve etkili önem alınmasının aciliyeti konusunda fikir birliği içerisinde bulunmaktadır. Her bir ulusal hükümete, kapasite fazlalığını besleyen devlet politikaları ile mücadele etmek üzere, kendi ülkelerinde bu sorunun çözümüne yönelik gayret göstermeleri, ticaret diplomasisinde gereken çalışmaları ve yasal düzenlemeleri ortaya koymaları konusunda çağrımızı yineliyoruz. Mevcut çelik krizinin temelinde de, kapasite fazlalığı ve bunu ayakta tutan devlet politikaları yatmaktadır. Bu açıdan, çelik piyasalarında tüm oyuncular için eşit şartların oluşturulması gerekmektedir.

Önümüzdeki dönemde, hükümetlerin bu konuda karşı karşıya kalabilecekleri spesifik konulardan birisi, Çin’in 2016 yılının sonlarından itibaren DTÖ üyelerinin kendisine piyasa ekonomisi olarak muamele etmek durumunda kalacaklarını iddia etmesidir. Her bir ülkenin kararlılığı, Çin’in dampingli ihracatının yarattığı tahribattan zarar gören tarafların bu durumdan nasıl ve ne kadar hızlı kurtulacaklarının da belirleyicisi olacaktır. Çin çelik endüstrisinden de çok net bir şekilde görülebileceği üzere, Çin henüz piyasa ekonomisi koşullarını karşılamanın çok uzağında bulunmaktadır. Yaklaşık 425 milyon ton civarında tahmin edilen kapasite fazlalığının bulunması ve bunun azaltılmasına yönelik etkin bir politikanın geliştirilmesinde yetersiz kalınması, Çin’in tepeden aşağıya kamu tarafından şekillendirilen bir ekonomi olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu, acilen çözüme kavuşturulması gereken kritik bir konudur. Bu nedenle, Çin’i piyasa ekonomisi olarak tanıdıklarını ifade eden beyannameler yayınlamadan önce, bu hususu da dikkate almalarını teminen, konuyu hükümetlerimizin bilgisine sunmaya yönelik çabalarımızı işbirliği içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz.

#####
İletişim:
AISI – Lisa Harrison, lharrison@steel.org, 202.452.7115
SMA – Phil Bell, bell@steelnet.org, 202.296.1515
CSPA – Joe Galimberti, j.galimberti@canadiansteel.ca ,  613.238.6049
SSINA – Skip Hartquist, dhartquist@kelleydrye.com, 202.342.8450
CPTI – Tamara Browne, tbrowne@schagrinassociates.com, 202.223.1700
Canacero – Salvador Quesada , squesada@canacero.mx,   52 (55) 5448-8162
Alacero – Laura Viegas, lviegas@alacero.org, (56-2) 2233-0545
Eurofer  –  Axel Eggert, A.Eggert@eurofer.be,  32 (0) 2 738 7934
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği – Şahap Ataman, sahapataman@tcud.org, 90 312 4663734
Brezilya Çelik Enstitüsü – Marco Polo de Mello Lopes, marcopolo@acobrasil.org.br, 5521 34456310