Slab Üretimindeki Gerilemeye Rağmen, Türkiye’nin Ham Çelik Üretimindeki Artış Devam Ediyor – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye’nin ham çelik üretimi, ihraç pazarlardaki olumsuz koşullara rağmen, Eylül ayında da 3 milyon ton seviyesinin üzerinde kaldı. Eylül ayında, Türkiye’nin ham çelik üretimi, Ağustos ayındaki seviyesine kıyasla, % 0.3; geçen yılın aynı ayına kıyasla ise, % 1.9 oranında artışla, 3.05 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi % 4.6 oranında artarken, entegre tesislerin üretimi % 5.4 oranında düşüş gösterdi.

düşüş gösterdi.

Eylül Ayında, Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

Eyl.11

Ağu.12

Eyl.12

Eyl.12 / 11

Eyl.12 / Ağu.12

EO

2.175

2.192

2.275

4,6

3,8

BOF

822

850

777

-5,4

-8,5

TOPLAM

2.997

3.042

3.052

1,9

0,3

Eylül ayında slab üretimi, geçen yılın Eylül ayına kıyasla, % 15.7, 2012 yılının Ağustos ayına kıyasla ise, % 5.1 oranında düşüşle, 761.000 ton seviyesinde gerçekleşirken, kütük üretimi % 9.4 oranında artışla, 2.29 milyon tona çıktı.

Ocak-Eylül Dönemi Türkiye’nin Ham Çelik Üretimi (‘000 ton)

2011

2011-9 ay

2012-9 ay

%
değişim
(12/11)

Kütük

24.400

17.829

20.436

14,6

Slab

9.707

7.229

6.717

-7,1

TOPLAM

34.107

25.058

27.153

8,4

EO

25.275

18.489

20.363

10,1

BOF

8.832

6.569

6.790

3,4

2012 yılının Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, % 8.4 oranında artışla, 27.15 milyon tona ulaştı. Yılın ilk 8 aylık döneminde % 9.2 seviyesinde bulunan ham çelik üretimindeki artışın, yılın ilk 9 aylık döneminde, % 8.4 seviyesine gerilemiş olmasında, Eylül ayında üretim artışının sınırlı seviyede kalması etkili oldu.

Yılın ilk 9 aylık döneminde, kütük üretimi % 14.6 oranında artışla, 20.44 milyon tona ulaşırken, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle, slab üretimi % 7.1 oranında düşüşle, 6.72 milyon tona geriledi. Aynı dönemde, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi % 10.1 oranında artışla, 20.36 milyon tona ulaşırken, entegre tesislerin üretimi % 3.4 oranında artışla, 6.8 milyon tona çıktı.

Üretim kapasitesinin yükselmiş olmasına rağmen, slab üretiminin düşmesinde, yassı mamul piyasalarındaki olumsuzlukların fiyatların gerilemesine neden olmasının, kütük üretimi de yapabilen tesislerin kütük üretimine yönelmelerine sebebiyet vermesinin yanında, ithalatın sınırlandırılamamış olması da etkili oldu. Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin yassı ürün ithalatı % 0.8 oranında artışla, 4.32 milyon tona ulaştı.