Soru – Cevap 22 Aralık 2011 Tarih: 24 Kasım 2016

Sektör, 2011’i üretim ve tüketim açısından ne kadarlık büyümeyle tamamlayacak?  Demir çelik sektöründe 2012’de üretim ve tüketimde ne kadarlık büyüme/daralma öngörüyorsunuz? Daralma ya da büyümenin nedenleri neler olacak? (talep, maliyetler, fiyatlar, yeni yatırımlar vs.)

2011 yılının ilk 11 aylık döneminde, % 18 oranında artışla, 30.9 milyon ton seviyesinde olan ham çelik üretimimizin, yıl sonunda, % 17 oranında artışla, 34 milyon ton seviyesine, 2012 yılında ise, % 10 civarında artışla, 38 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

2011 yılında, 2010 yılına göre,  % 14 oranında artışla, 27 milyon ton seviyesine çıkması beklenen nihai mamul tüketimimizin, 2012 yılında, % 10 civarında artışla, 30 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ancak Avrupa’da ortaya çıkan borç krizinin derinleşmesi ve Orta Doğu’da istikrarın sağlanamaması halinde, ihraç piyasalarımızdaki daralmaya bağlı olarak, üretim ve tüketimimizdeki artışın, beklentilerin altında kalma ihtimali bulunmaktadır.  

 

Demir çelik sektörünün girdi sağladığı sektörlerden otomotiv ve beyaz eşyada önümüzdeki yıl, 2011’deki yüksek büyüme rakamlarının yakalanamayacağı belirtiliyor. Bunun demir-çelik sektörüne yansıması ne yönde olacak? 

Global ekonomideki olumsuz havaya ve kriz sonrası hızlı toparlanma sürecinin sona ermiş olması nedeniyle, 2012 yılında bütün sektörlerin büyümesinde yavaşlama beklenmektedir. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki yassı ürün ithalatını  olumsuz yönde etkileyeceği, sözkonusu daralmanın yurtiçi yassı ürün üretim üzerindeki etkisinin ise, sınırlı seviyede kalacağı değerlendirilmektedir.

 

İnşaat sektöründe nasıl bir seyir bekleniyor, bunun demir-çelik sektörüne yansıması ne yönde olur?

İnşaat sektöründeki gelişmeler, inşaat demiri üreticilerinin iç piyasaya yönelik satışlarını doğrudan etkilemektedir. 2010 yılında, inşaat sektöründe kaydedilen % 15.1 oranındaki büyümenin ardından, bu yıl Türkiye ekonomisinde % 8’in, inşaat sektöründe ise, % 10’un üzerinde büyüme beklenmektedir..

İnşat sektöründeki hızlı büyüme, demir çelik sektörümüzü olumlu yönde etkilemektedir. Yurtiçi inşaat demiri tüketiminin 2011 yılında, % 17 civarında artması, 2012 yılında da, inşaat sektöründe % 7’nin, inşaat demiri tüketiminde ise, % 10’un üzerinde büyüme gerçekleşmesi beklenmektedir.

 

Sektör 2011’i ne kadarlık ihracatla tamamlayacak, ihracatta 2012’de nasıl bir seyir bekleniyor? Avrupa ekonomisine ilişkin endişeler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki siyasi gelişmelerin yansımaları bekleniyor mu?

2011 yılında Türkiye’nin demir çelik ürünleri ihracatının, değer bazında % 20’nin üzerinde artışla, 17 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki politik ve sosyal huzursuzluklar, 2011 yılında bölgeye yönelik ihracatımızı da olumsuz yönde etkilemiştir. 2011 yılının Ocak-Ekim döneminde, Türkiye’nin Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik ihracatı % 11, Kuzey Afrika’ya yönelik ihracatı ise % 32 oranında gerilemiştir. Ancak üreticilerimiz, sözkonusu pazarlardaki gerilemeyi, Avrupa Birliği, Güney Amerika ve Uzak Doğu piyasalarına yönelerek dengelemiş ve toplam ihracatımız tonaj açısından % 5.4 oranında artış göstermiştir.

2012 yılında ise, AB bölgesindeki daralmanın, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerine yönelik ihracattaki artışla dengeleneceği tahmin edilmektedir. Ancak, K.Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki kaosun olumsuz etkilerinin devam etmesi halinde, demir çelik sektörümüzün ihracat artışında yavaşlama olabilecektir.

 

Sektörde kapasite kullanım oranları nedir?

2011 yılında % 71 seviyesinde gerçekleşen sektörün kapasite kullanım oranının, 2012 yılında üretimde gerçekleştirilen 5 milyon ton civarında artışa paralel olarak, % 75 seviyelerine yükselmesi beklenmektedir. 2012 yılında kapasite kullanım oranındaki artışın devam edeceği ve % 80’e yaklaşacağı değerlendirilmektedir. Önümüzdeki yıllarda kapasite kullanım oranının % 80’lerde seyretmesinin, yalnızca çelik sektörümüz açısından değil, Türk ekonomisi açısından da, büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.

 

Demir-çelik fiyatlarında 2012’de nasıl bir seyir bekleniyor?

Gelişmiş ülkelerdeki ekonomik problemlerin yol açtığı belirsizliğe rağmen, 2012 yılında global talepteki artışın devam edeceğini, çelik tüketiminin % 3-4 civarında artacağını ve demir çelik fiyatlarının, girdi maliyetlerindeki ve talepteki artışa paralel olarak, yükselme eğilimi içerisinde olacağını tahmin ediyoruz.  

 

Dr. Veysel Yayan, Genel Sekreter, Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği