Demir Çelik ve Demirdışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi Uygulamaya Girdi – Özel Haber

Çalışmalarına 2009 yılında başlanan Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi (2012-2016), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kamu kurum/kuruluşları ve özel sektörün katkıları ile hazırlanmıştır. 15 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısındaki görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai hale getirilen ve 22 Ekim 2012 tarihinde Yüksek Plânlama Kurulu tarafından kabul

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021
Eylül - 2021