Avrupa Birliği Çelik İthalatının % 6’sını Türkiye’den Yapıyor

Avrupa Çelik Derneği (Eurofer), 2012 yılında Avrupa Birliği çelik endüstrisindeki gelişme ve istatistikleri içeren “Avrupa Çelik İstatistikleri 2008-2012” raporunda; 2012 yılında, AB toplam yassı ürün ithalatının % 24’ünü Çin’den % 20’sini Rusya’dan % 13’ünü Ukrayna’dan % 10’unu Güney Kore’den ve % 8’ini Hindistan’da gerçekleştirirken, Türkiye’den yapılan ithalatın payı % 6 seviyesinde kaldı. 2012 yılında uzun

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021

Çelik Dergisi 127. Sayı Ağustos 2021
Ağustos - 2021