Filmaşin ve Çubuk İthalat Vergileri Yükseltildi

18 Ekim 2014 tarih ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararla, AB ve STA ülkeleri haricinde ülkelerden yapılan ithalatta; • Karbonlu filmaşin ithalatına uygulanan gümrük vergileri % 12’den % 30-40 • Karbonlu inşaat demiri ve çubuk ithalatına uygulanan gümrük vergileri, % 15’ten % 30-40 • Bor alaşımlı filmaşin ithalatına uygulanan gümrük

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021

Çelik Dergisi 128. Sayı Eylül 2021
Eylül - 2021