TÇÜD Basın Bülteni – 07 Mart 2017 Tarih: 07 Mart 2017

ÇELİK ÜRETİMİ

İthalattaki gerileme, Çelik üretimine artış olarak yansıdı.

Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında, 2016 yılının Ocak ayına göre yüzde 12,8 artarak 2.93 milyon ton oldu.

Türkiye, üretimdeki bu artış yüzdesi ile dünya çelik üretiminde ilk 10 ülke içerisinde Brezilya’dan sonra en yüksek üretim artışına ulaşan ülke oldu ve sekizinci sıradaki konumunu korudu.

Çelik üretiminde kaydedilen bu olumlu gelişmede, ihracat ve tüketimdeki artışlar yanında, Ocak ayında çelik ürünleri ithalatında gözlenen azalış da etkili oldu.

TÜKETİM

Çelik sektörü yıla yüzde 4,3 tüketim artışıyla girdi.

2016 yılını çelik ürünleri tüketiminde yüzde 1,0 azalışla kapatan Türkiye, 2017 yılına çelik ürünleri tüketiminde yüzde 4,3 artışla başladı.

Yılın henüz ilk ayı olmakla beraber ithalatın gerilemesi, üretimin ve tüketimin artması, çelik sektöründe üretim ve ihracatta büyüme hedeflerine ulaşılması yöndeki umutları güçlendirmektedir.

ÇELİK ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ

Sektör, yılın ilk ayında 1.492 bin ton ihracatla 960 milyon dolar döviz girişi sağladı.

Çelik sektörü, bu yılın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracatını miktar olarak yüzde 14,1 artışla 1.492 bin ton; değer olarak yüzde 26,9 oranında artışla 960 milyon dolar seviyesine yükseltti. 2016 yılının son aylarında görülen artış seyri, Ocak ayında da devam etti.

İthalat aynı dönemde miktar yönünden yüzde 3,6 azalışla 1.441 bin ton; değer yönünden ise yüzde 6,0 azalışla 894,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İthalattaki gerilemede, Çin’in dampingli ve düşük kaliteli ihraç politikasına karşı küresel ölçekte karşılaştığı direnç nedeni ile bir miktar geri çekilmesinin ve hurda, cevher, kömür gibi girdi maliyetlerinde yeni dengeler oluşmasının etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, Ocak ayında çelik ürünleri dış ticareti 60.5 milyon dolar fazla vermişti. Buna bağlı olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 107,4 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Çin’in çelik üretim artışı, bazı üretim tesislerini devre dışı bıraktığı yöndeki açıklamaları doğrulamamaktadır.

Ocak ayında dünya çelik üretimi yüzde 7,0 artışla 136 milyon ton olmuştur. Çin, yüzde 7,4 oranındaki artış ve 67.2 milyon ton üretimle Dünya çelik üretiminin yüzde 49,4’nü gerçekleştirmiştir. Çin, her ne kadar önemli çelik ithalatçısı konumunda olan ülkelerin almakta olduğu korumacı tedbirleri yumuşatmaya yönelik olarak, bazı üretim tesislerini kapamakta olduğu yönünde politik açıklamalarda bulunuyor ise de artan üretim, Dünya çelik sektöründeki Çin tehdidinin devam ettiğini göstermektedir.

Çelik sektörünün üretim ve ihracat rakamlarında son aylarda kaydedilen gelişmeler, sektörde 2012-2015 yılları arasında yaşanan üretim ve ihracat kayıplarının telafi edilebileceği yönünde olumlu belirtiler olarak değerlendirilmektedir. Ancak, iç piyasaya yönelik, Çin, Rusya ve Ukrayna çıkışlı, dampingli ve kalitesiz ürünlerin tehdidi ve sözkonusu tehdide karşı tedbir alınması ihtiyacı devam etmektedir.