TÇÜD: Çelik Sektörü 13 Milyar Dolar Değerinde Üretim Yapabilecek Kapasitesini Kullanamadı Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), çelik sektörünün 13 milyar dolar değerinde üretim yapabilecek kapasitesini kullanamadığını belirterek, atıl kalan kapasitenin yaratacağı değerin cari açığın yüzde 22’si kadar olduğunu vurguladı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), çelik sektörünün 13 milyar dolar değerinde üretim yapabilecek kapasitesini kullanamadığını belirterek, atıl kalan kapasitenin yaratacağı değerin cari açığın yüzde 22’si kadar olduğunu vurguladı. 2013 yılı sonunda beklentilerin aksine Türkiye çelik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 3.4 oranında düşüşle, 34.65 milyon tona gerilediğini vurgulayan TÇÜD, 2013 yılında, uzun ürünlerin yarı ürünü olan kütük üretiminin yüzde 2.8 oranında düşüşle, 26.3 milyon ton, yassı ürünlerin yarı ürünü olan slab üretiminin ise yüzde 5.3 oranında düşüşle 8.36 milyon tona gerilediğini kaydetti.

TÇÜD’den yapılan yazılı açıklamada çelik sektörünün 2013 yılında gösterdiği performansa ilişkin değerlendirmeye yer verildi. TÇÜD’den yapılan açıklamada 2011 ve 2012 yıllarında, dünyanın büyük çelik üreticileri arasında üretimini en hızlı arttıran ülke konumunu elde eden ve son 10 yıllık dönemde, Çin ve Hindistan’ın ardından üretimini en hızlı arttıran üçüncü ülke konumunda bulunan Türkiye’nin, 2013 yılına da üretim artışı beklentileri ile girdiğine dikkat çekildi. 2013 yılına yüzde 6.8 oranındaki üretim düşüşü ile başlayan çelik sektörünün rekabet gücünün, çelik sanayinin temel girdisi konumunda bulunan hurda ile mamul fiyatları arasındaki marjın daralmasından olumsuz yönde etkilendiğine işaret edilen açıklamada. yılın son çeyreğinde bir miktar toparlanma eğilimi gösteren ham çelik üretiminin, Aralık ayında bu defa ülke genelinde elektrik enerjisi arzında yaşanan sıkıntıların çelik sektörünün enerjisinin kesilerek aşılmaya çalışılmasından olumsuz yönde etkilendiğinin altı çizildi. TÇÜD açıklamasında, yıl sonu itibariyle, Türkiye’nin çelik üretimini artmak bir yana, beklentilerin tersine yüzde 3.4 oranında düşüşle, 34.65 milyon tona gerilediğini bildirdi. TÇÜD, 2013 yılında, uzun ürünlerin yarı ürünü olan kütük üretiminin yüzde 2.8 oranında düşüşle, 26.3 milyon tona; yassı ürünlerin yarı ürünü olan slab üretiminin ise, yüzde 5.3 oranında düşüşle, 8.36 milyon tona gerilediğini kaydetti.

-TÜRKİYE, DÜNYADA ÜRETİMİ EN HIZLI GERİLEYEN ÜLKELER ARASINDA YER ALDI-

Son yıllarda dünyanın en hızlı üretim artışını elde eden ülkesi konumunu elde eden Türkiye’nin 2013 yılında yüzde 3.4 oranındaki üretim düşüşü ile bu defa dünyada üretimi en hızlı gerileyen ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan TÇÜD, 2013 yılındaki üretim düşüşü ile Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 çelik üreticisi arasında, Güney Kore’nin ardından en fazla üretimi gerileyen ülke olduğunu ifade etti. 2013 yılında, dünya çelik üretiminin yüzde 3.6 oranında artış gösterdiği bir ortamda, Türkiye’nin üretiminin keskin sayılabilecek bir oranda gerilemesinin, sektörün yaşadığı sıkıntıların boyutunu ortaya koyduğunu dile getiren TÇÜD, üretimindeki gerilemeye rağmen, Türkiye, dünyanın en büyük çelik üreticileri listesinde 8. sıradaki yerini koruduğunu vurguladı.

Sektörün nihai mamul üretiminin ise, yüzde 63 oranında artan yarı mamul ithalatının desteği ile yüzde 6 civarında yükselerek, 36 milyon tonun üzerinde gerçekleşeceği ve bu yönüyle nihai mamul üretiminin, ilk kez ham çelik üretiminin üzerine çıkacağı tahmin edildiğini belirten TÇÜD, sektörün ham çelik üretiminde kapasite kullanım oranının da, 2012 yılındaki yüzde 73 seviyesinden, 2013 yılında yüzde 69 seviyesine düştüğünü belirtti. TÇÜD, slab üretiminde ise kapasite kullanım oranının yüzde 53 gibi oldukça düşük bir seviyede kaldığını bildirdi.

-"ATIL KALAN KAPASİTENİN YARATACAĞI DEĞER CARİ AÇIĞIN YÜZDE 22’Sİ KADAR-

Sektörün 2013 yılında yaklaşık olarak 13 milyar dolar tutarında değer yaratabilecek, 15.5 milyon tonluk kapasitesini kullanamadığını belirten TÇÜD, şunları kaydetti:

"Çelik sektörümüzde atıl kalan kapasitenin, dünyanın en büyük 14. çelik üreticisi olan Fransa’nın üretim miktarına eşit olduğu ve Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde 80’i kadar bir bölümü oluşturduğu dikkate alındığında, işin boyutu ve önemi daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Çelik sektörümüzün atıl kalan kapasitesinde gerçekleştirebileceği üretimin değeri, 2013 yılında 60 milyar dolar civarında beklenen cari açığın yüzde 22 ve 100 milyar dolar civarında gerçekleşmesi beklenen Türkiye’nin dış ticaret açığının yüzde 13 oranındaki kısmına tekabül etmektedir."

-ÜRETİMİN GERİLEMESİNDE BİRÇOK FAKTÖR ETKİLİ OLDU-

TÇÜD, Dünya çelik sektörünün pozitif yönde geliştiği ve global ham çelik üretiminin yüzde 3’ün üzerinde arttığı bir ortamda, çelik sektörünün üretiminin gerilemesinde, girdi maliyetlerinin yükselmesi yanında, sektörün üzerindeki, rakip ülke üreticileri üzerinde bulunmayan ilave yüklerin rekabet gücünü düşürmesi, ithalatı teşvik eden ve ithal ürünleri yerli ürünler karşısında avantajlı hale getiren uygulamaların sürdürülmesi, kalitesiz ve düşük fiyatlı ithalatın önünü kesecek tedbirlerin alınmaması, dünya çelik sektöründeki kapasite fazlalığı, son dönemde yaygınlaşan korumacı politikalar, bazı ülkelerin girdi ihracatını sınırlandırmaya yönelik politikalar uygulaması, genel olarak serbest ticareti olumsuz yönde etkileyen yaklaşımların yaygınlaşması gibi unsurlar da etkili olduğunu vurguladı.

TÇÜD, başta AB ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere, temel ihraç pazarlarımızdaki durgunluk ve İran’a uygulanan ambargo kapsamında İran’a yönelik yarı ürün ihracatının yaptırım kapsamına alınması yanında, ABD, Mısır,Ürdün, Kolombiya gibi ülkeler tarafından bazı çelik ürünleri ihracatımıza karşı alınan koruma önlemlerinin de etkisi ile 2013 yılının 11 aylık döneminde, çelik ürünleri ihracatını miktar açısından yüzde 6.6 oranında ve değer açısından yüzde 8.3 oranında düşüş göstererek, 14.4 milyar dolara gerilediğini vurguladı.

-SEKTÖR İHRACATININ İTHALATI KARŞILAMA ORANI GERİLEDİ-

İthalatının, miktar açısından yüzde 24.3 ve değer açısından yüzde 12.8 oranında artışla, 11.63 milyar dolar seviyesine yükseldiğine dikkat çeken TÇÜD, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2013 yılının Ocak-Kasım döneminde, ihracattaki gerileme ve ithalattaki keskin artış neticesinde, sektörün ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 152’den yüzde 124’e gerilemiştir. Türkiye’nin net çelik ihracatı ise, 2012 yılındaki 5.9 milyar dolardan, 2013 yılında 11 aylık verilerden yıllıklandırılmış verilere göre, yüzde 50 civarında düşüşle, 3 milyar dolarda kalmıştır."

-"NE KADAR SÜRDÜRÜLEBİLİR?"-

TÇÜD, Türkiye’nin toplam çelik tüketiminin yüzde 10’un üzerinde artmış olduğu Ocak-Kasım döneminde, Türkiye’nin ham çelik üretiminin ve ihracatının gerilemesi, tüketimin ise artan oranlarda ithalat ile karşılanmaya devam edilmesi, "Türkiye’nin açık pazar konumunun daha ne kadar sürdürülebileceği" sorusunu gündeme getirdiğini vurgulayarak, "Sektörün milyarlarca dolar kaynak tahsisi ile devletten hiçbir yardım almadan oluşturduğu kapasiteler atıl durumda kalırken, iç piyasadaki güçlü tüketim artışının ithalat ile karşılanması ve ithalatın bu kadar kolay bir şekilde yapılabilmesi rahatsızlık yaratmaktadır" ifadelerini kullandı.

http://www.haberler.com/tcud-celik-sektoru-13-milyar-dolar-degerinde-5575535-haberi/