TÇÜD Ocak Ayı Basın Bülteni Tarih: 24 Kasım 2016

Hammadde-nihai mamul fiyatları arasındaki farkın kapanması sonrasında özellikle ark ocaklı kuruluşların rekabet güçlerinin gerilemesinin yanında, İsdemir grevi, enerji kesintileri ve küresel piyasalardaki daralmanın da etkisi ile 2013 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği ham çelik üretimi, bir önceki yıla kıyasla % 3.4 düşüşle 34.65 milyon ton seviyesinde kaldı. 2013 yılında Türkiye’nin kütük üretimi % 2.8 düşüşle 26.29 milyon tona, slab üretimi de % 5.3 düşüşle 8.36 milyon tona geriledi.

Hurda fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisi ile elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi 2013 yılında % 6.9 düşüşle 24.72 milyon tona gerilerken, entegre tesislerin ham çelik üretimi % 6.5 artışla 9.93 milyon tona ulaştı.

Aralık ayında, entegre tesislerin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı ayına kıyasla %11.6 artışla 952 bin tona ulaşırken, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimi % 2.3 düşüşle 1.94 milyon ton seviyesinde kaldı. Entegre tesislerin Aralık ayında gerçekleştirdikleri ham çelik üretim miktarı, Kasım ayına kıyasla % 6.6 oranında artışı ifade ederken, EAO bazlı tesislerin ham çelik üretimleri, Kasım üretimine göre % 10.1 oranında dikkat çekici bir düşüşe işaret etti.

Üretimdeki Azalmaya Rağmen Türkiye Dünya Sıralamasındaki Yerini Korudu

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) verilerine göre 2013 yılında gelişmiş ekonomilerde yaşanan krize rağmen, Çin’in etkisiyle küresel ham çelik üretimi bir önceki yıla kıyasla % 3.6 artışla 1.61 milyar tona ulaştı.

Küresel çelik endüstrisinin lokomotifi durumunda olan Çin’in 2013 yılındaki ham çelik üretimi, 2012 yılına kıyasla % 7.5 artışla 785.87 milyon tona ulaştı. 2013 yılında ham çelik üretimi %3.3 artışla 110 milyon tona ulaşan Japonya’nın ardından, dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’nin ham çelik üretimi % 2 düşüş göstererek 86.95 milyon ton seviyesinde kaldı.

Alman çelik endüstrisi, 2013 yılını 42.64 milyon tonluk üretim ile kayıpsız kapatırken, sıralamada Türkiye’nin gerisinde olan Brezilya’nın ham çelik üretimi de % 1 düşüşle 34.17 milyon tona geriledi. Ukrayna’nın 2013 yılındaki ham çelik üretimi % 0.5 gibi hafif bir oranda düşüş göstererek 32.82 milyon tona gerilerken, İtalya’nın ham çelik üretimi %11.7 gibi çarpıcı bir düşüşle 24.05 milyon ton seviyesine geriledi.

Aralık Ayında Küresel Ham Çelik Üretimi 130 Milyon Tona Yaklaştı

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) verilerine göre, Aralık ayında küresel ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına kıyasla % 1.1 artışla 129.44 milyon tona ulaştı. Aralık ayında Çin’in ham çelik üretimi önceki yılın aynı ayına kıyasla % 2.4 artışla 62.35 milyon tona ulaşırken, Japonya’nın % 3.3 artışla 9.57 milyon tona, ABD’nin % 1.4 artışla 7.19 milyon tona, Hindistan’ın % 3.1 artışla 6.75 milyon tona, Güney Kore’nin % 4.7 artışla 5.85 milyon tona, Rusya’nın %2.7 artışla 5.84 milyon tona ulaştı.

Dünyanın en büyük çelik üreticileri listesinde Türkiye’nin dışında Alman çelik endüstrisi de Aralık ayında hız kesti. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 5.8 düşüşle 3.45 milyon tona gerilerken Ukrayna’nın ham çelik üretimi % 6.3 artışla 2.71 milyon tona ulaştı.

Türkiye 2013 Yılında 14.8 Milyon Ton Çelik İthal Etti

2013 yılında, Türkiye’nin çelik dış ticaret dengesi ithalat lehine gelişti. 2012 yılında % 153 olan çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2013 yılında 30 puan düşüşle % 123 seviyesine geriledi.

Türkiye’nin 2013 yılında gerçekleştirdiği çelik ithalatı, önceki yıla kıyasla miktar bakımından % 25.4 artışla 14.85 milyon tona, değer bakımından % 14.1 artışla 12.81 milyar dolara ulaştı. Değer cinsinden ithalatın daha düşük çıkması, yarı ürün ithalatındaki artıştan ve ithalat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

2013 yılında Türkiye’nin kütük ithalatı önceki yıla kıyasla % 29.8 artışla 3.13 milyon tona ulaşırken, slab ithalatı % 141.3 gibi çarpıcı bir artışla 2.29 milyon tona yükseldi. 2013 yılında Türkiye 2.91 milyar dolar tutarında yarı mamul ithalatı gerçekleşirdi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin yassı çelik ithalatı % 10.4 artışla 7.11 milyon tona, uzun mamul ithalatı % 11.9 artışla 1.46 milyon tona, boru ithalatı da % 16.1 artışla 441 bin tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin çelik ithalat kalemlerinin tamamında artış görüldü.

2013 Yılındaki Çelik İhracatı 19 Milyon Ton Seviyesinde Kaldı

Türkiye’nin 2013 yılındaki çelik ihracatı önceki yıla kıyasla miktar bakımından % 6.3 düşüşle 19 milyon tona gerilerken, değer bakımından da % 7.9 düşüşle 15.78 milyar dolar seviyesinde kaldı. 2012 yılında 845 $ olan ton başına ortalama ihracat değeri, geçtiğimiz yıl 831 $/tona geriledi.

Yassı mamuller dışındaki çelik sektörünün ihracat kalemlerindeki gerileme eğilimi dikkat çekti. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük ihracatı önceki yıla göre % 47.2 düşüşle 1.56 milyon tona gerilerken, slab ihracatı sıfır noktasında kaldı. 2013 yılında Türkiye’nin uzun mamul ihracatı % 3.3 düşüşle 11.32 milyon ton, boru ihracatı % 3.3 düşüşle 1.81 milyon ton seviyesinde kalırken, yassı mamul ihracatı % 26.8 artış göstererek 2.35 milyon tona ulaştı.

Aralık Ayında İhracatın İthalatı Karşılama Oranı % 117’de Kaldı

Çelik endüstrisinin üzerindeki baskının arttığı Aralık ayında, çelik ithalatındaki artış hızlanarak devam etti ve söz konusu dönemdeki ihracatın ithalatı karşılama oranı, önceki yılın Aralık ayına kıyasla 36 puan düşüşle % 117 bandına geriledi.

Aralık ayında Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 36.7 artışla 1.43 milyon tona çıkarken, değer bakımından da % 29.2 artışla 1.18 milyar dolara ulaştı. Aralık ayında Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık bazda % 59.4 artışla 390 bin tona, slab ithalatı % 36.5 artışla 279 bin tona, yassı mamul ithalatı % 26.9 artışla 553 bin tona, uzun mamul ithalatı % 42.1 artışla 139 bin tona ve boru ithalatı % 11.9 artışla 33 bin tona ulaştı.

Çelik İhracatında Aralık Ayında Görülen Düşüş, Yıl Geneline Kıyasla Hafifledi

Aralık ayında Türkiye’nin çelik ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 1.3 düşüşle 1.66 milyon tona, değer bakımından % 1.6 düşüşle 1.38 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük ihracatı % 48.5 düşüşle 60 bin tona gerilerken, yalnızca 24 tonluk slab ihracatı gerçekleştirildi. Aralık ayında yassı mamullerin ihracatı % 5.2 artışla 208 bin tona ulaşırken, uzun mamul ihracatı da % 4.8 artış göstererek 1.07 milyon tona çıktı. Aralık ayındaki boru ürünleri, ihracatı en fazla düşüş gösteren ihraç kalemi oldu. Söz konusu dönemde Türkiye’nin boru ihracatı % 16.7 düşüşle 160 bin ton seviyesinde kaldı.

2013 Yılında Türkiye’nin Nihai Mamul Üretimi ve Tüketimi Artışını Sürdürdü

Çelik sektöründeki daralmaya rağmen, Türkiye’nin nihai mamul üretim ve tüketimi artış gösterdi. 2013 yılında Türkiye’nin toplam nihai mamul üretimi, yarı mamul ihracatındaki azalışın ve ithalatındaki artışın desteği ile, önceki yıla kıyasla %6.2 artışla 36.4 milyon tona ulaştı. Böylece ilk kez nihai mamul üretimi, ham çelik üretimini geride bıraktı.

2013 yılında Türkiye’nin uzun mamul üretimi % 5.1 artışla 26.53 milyon tona, yassı mamul üretimi de % 9.2 artışla 9.86 milyon tona ulaştı. 2013 yılında Türkiye’nin toplam nihai mamul üretiminin % 72.9’unu uzun mamuller, % 27.1’ini de yassı mamuller oluşturdu.

2013 yılında Türkiye’nin toplam nihai mamul tüketimi önceki yıla göre % 10 gibi önemli bir artışla 31.3 milyon tona ulaşırken, söz konusu miktarın % 53.3’ünü uzun mamuller, % 46.7’sini de yassı mamuller temsil etti. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin uzun mamul üretimi 2012’ye kıyasla % 12.3 artışla 16.67 milyon tona, yassı mamul üretimi de % 7.4 artışla 14.63 milyon tona ulaştı.

Türkiye’nin 2013 Yılında Hurda İthalatı 20 Milyon Tonun Gerisinde Kaldı

Ham çelik üretimindeki düşüşe paralel olarak, 2013 yılında Türkiye’nin hurda ithalatı da gerileme eğilimini sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin toplam hurda ithalatı 2012’ye kıyasla miktar bakımından % 12 düşüşle 19.72 milyon tona, değer bakımından da % 20 düşüşle 7.51 milyar dolara geriledi.

2013 yılında Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi olan Avrupa’dan yapılan hurda ithalatı, yıllık bazda % 8 düşüşle 10.62 milyon tona gerilerken, ABD’den yapılan ithalat % 18 düşüşle 5.16 milyon ton seviyesinde kaldı. BDT’den Türkiye’ye yapılan hurda sevkiyatları % 14 düşüşle 2.46 milyon ton bandında kalırken, Orta Doğu ve Körfez bölgesinden yapılan alımlar % 7 düşüşle 633 bin ton oldu.

Türkiye’nin Yurtiçi Hurda Tedarikindeki Artış Devam Ediyor

2013 yılında Türkiye’nin ham çelik üretiminin % 3.4 düşüş göstererek 34.65 milyon tona gerilemesi nedeniyle, hurda tüketimi de azaldı. İthalattaki keskin azalmaya rağmen, çelik sektörünün yurtiçinden hurda tedariki önemli miktarda artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl elektrik ark ocaklı tesislerin hurda tüketimleri % 6.9 düşüşle 28.18 milyon tona gerilerken, entegre tesislerin tüketimleri % 6.5 artış göstererek 2.22 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin toplam hurda tüketimi % 6.1 düşüşle 30.40 milyon tona gerilerken, hurda ithalatı % 12 düşüşle 19.72 milyon ton seviyesinde kaldı. İthalattaki gerilemeye rağmen, Türkiye’nin yurtiçi hurda tedariki 2012 yılına kıyasla % 7.4 artışla 10.68 milyon tona ulaştı.

Türkiye’nin Yurtiçi Hurda Tedariki 10 Milyon Tonu Geride Bıraktı

2013 yılının ilk 11 ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 3.2 düşüşle 31.98 milyon ton seviyesine geriledi. Üretimdeki yavaşlamaya bağlı olarak, Türk çelik endüstrisinin söz konusu dönemdeki toplam hurda tüketimi, yıllık bazda % 5.6 düşüşle 28.23 milyon tona geriledi.

Ocak-Kasım döneminde elektrik ark ocaklı tesislerin hurda tüketimleri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 6.4 düşüşle 26.22 milyon tona gerilerken, üretimi yükseliş eğilimi gösteren entegre tesislerin hurda tüketimleri % 6 artışla 2 milyon tonu geride bıraktı. Söz konusu dönemde Türkiye’nin hurda ithalatı % 13.6 gibi çarpıcı bir oranda düşüş gösterirken, yerel hurda sektöründeki canlılığın etkisi ile Türkiye yerel piyasasından tedarik edilen hurda miktarı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 12.1 artışla 10.40 milyon tona ulaştı.