Tüm Olumsuzluklara Rağmen Türkiye’nin Çelik Üretimi Artıyor Tarih: 24 Kasım 2016

Ramazan durgunluğu, Irak krizi ve uzun mamul piyasalarındaki Çin tehdidi gibi önemli sorunlarla yüzleşen Türk çelik endüstrisi, Haziran ayında faaliyetlerine hız vererek ham çelik üretimini artırmayı başardı. Haziran ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 6.7 gibi önemli bir artış göstererek 3.123 milyon tona ulaştı. Söz konusu miktar, Mayıs ayına kıyasla % 2.7 oranında artışa işaret etti.

Haziran ayında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri, önceki ayılın aynı dönemine kıyasla % 0.4 artışla 2.076 milyon tona ulaşırken, bahse konu miktar Mayıs ayına kıyasla % 4.7 oranında düşüşü temsil etti. Entegre tesislerin Haziran ayındaki ham çelik üretimleri, yıllık bazda % 22, aylık bazda da % 21.5 gibi artışlarla 1.047 milyon tona ulaştı.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi önceki yılın ilk yarısına kıyasla % 0.3 düşüşle 17.261 milyon ton seviyesinde kaldı. Yılın ilk yarısında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri yıllık bazda % 0.3 düşüşle 12.146 milyon tonda kalırken, entegre tesislerin üretimleri de aynı oranda düşüş göstererek 5.114 milyon ton oldu.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin kütük üretimi yıllık bazda % 2.4 düşüşle 12.724 milyon tona gerilerken, slab üretimi % 6.1 oranında artış kaydederek 4.537 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 15 Temmuz 2014