Türk Çelik Sektöründeki Gerileme Devam Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

Uluslararası piyasalardaki Çin faktörü, düşen kâr marjları ve fiyatlar üzerindeki baskının etkisi ile Türkiye’nin ham çelik üretimindeki yavaşlama Kasım ayında da dikkat çekici bir şekilde devam etti. Kasım ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla % 8.6 gibi önemli bir oranda düşüş göstererek 2.80 milyon tona geriledi. Kasım ayındaki üretim miktarı, yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, aylık bazda % 3 artışa işaret etti.
Kasım ayında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 12 düşüşle 1.91 milyon tona gerilerken, entegre tesislerin üretimleri yalnızca % 0.4 düşüşle 890 bin ton seviyesinde kaldı.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 1.7 düşüşle 31.23 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde EAO bazlı tesislerin üretimleri yıllık % 4 düşüşle 21.86 milyon tona gerilerken, demir cevherindeki hurdaya kıyasla avantajlı koşullar nedeniyle, üretimlerine hız veren entegre tesislerin ham çelik üretimleri % 4.4 artışla 9.37 milyon tona ulaştı.
Uzun mamul piyasalarındaki daralma ve artan yarı mamul baskısının etkisi ile Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin kütük üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 6.5 düşüşle 22.56 milyon tona gerilerken, slab üretimi % 13.5 gibi çarpıcı bir oranda artış göstererek 8.67 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 15 Aralık 2014