Türk Demir Çelik Sektörü 10 Ayda 3.7 Milyar Dolar Dış Ticaret Fazlası Verdi Tarih: 24 Kasım 2016

         2010 yılının ilk on ayında Türk demir çelik sektörünün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 5.6 artışla 15.3 milyon ton seviyesine ulaştı. Çelik ihracatından elde edilen gelir ise, % 27.4 artışla 13.8 milyar dolar seviyesine ulaştı.

         İhraç edilen ürünler arasında en büyük düşüş % 74.2 ile slab ihracatında görüldü. Türkiye’nin toplam yarı ürün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 36.5 düşüşle 1.9 milyon ton seviyesine geriledi.

         Türkiye’nin, ilk on ay içerisindeki uzun mamul ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 10.3 oranında artarak 8.5 milyon ton seviyesini aştı ve 6 milyar dolardan fazla ihracat geliri elde edildi. Aynı dönemde, en çarpıcı artış % 91 ile yassı ürün ihracatında yaşandı. Türkiye, 2 milyon tonluk yassı ürün ihracatından 1.7 milyar dolar ihracat geliri elde etti.

         Türkiye’nin yılın ilk on ayındaki toplam çelik ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 5.1 düşüşle 9 milyon ton seviyesine geriledi. Değer bakımından ise, ithalat % 20 artışla 10 milyar dolar seviyesini aştı.

         Söz konusu dönem içerisinde, yarı ürün ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla  % 15.4 düşüşle 1.8 milyon tona geriledi.

         Yılın ilk on ayındaki nihai mamul üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 22.3 artışla 26.4 milyon tona ulaşırken, uzun mamul üretimi % 15, yassı mamul üretimi ise, % 44.7 oranında artış gösterdi.

         Türkiye’nin çelik üretiminde, tüketimden daha hızlı büyüme eğilimi gözlenirken, yılın ilk on ayında uzun mamul tüketimi % 18.9 artışla 11.3 milyon ton, yassı çelik tüketimi ise, % 9.4 artışla 11.1 milyon ton seviyesine ulaştı. Söz konusu dönem içerisinde Türkiye’nin toplam demir çelik tüketimi % 14 oranında artış kaydetti.

         Türkiye’nin 2011 yılının ilk on ayındaki hurda ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 13.9 artışla 17.4 milyon ton seviyesine ulaştı. İthal edilen hurda bedelinin ise, % 42 artışla 8 milyar dolara ulaştığı görüldü.

         10 aylık dönem içerisinde, Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi 8 milyon ton ile AB ülkeleri oldu. ABD’den ithal edilen hurda % 43.6 oranında artışla 4.7 milyon tona, Rusya’dan ithal edilen hurda miktarı ise % 71.1 artışla 1.8 milyon tona ulaştı.