Türkiye 11 Aylık Dönemde 31 Milyon Ton Ham Çelik Üretti Tarih: 24 Kasım 2016

Ekim ayında, 3.08 milyon ton ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan Türkiye’nin ham çelik üretimi, Kasım ayında global piyasalardaki belirsizliklerin artmasının da etkisiyle, Ekim ayındaki seviyesine kıyasla, % 7.6 oranında düşüşle, 2.85 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. 2010 yılının Kasım ayına göre ise, toplam ham çelik üretimi % 12.8 oranında artış gösterdi.

 

2000-2011 Yılları Ürünlere Göre Ham Çelik Üretimi

1000 ton

2008

2009

2010

2010-11 ay

2011-11 ay

 % değişim (11/10)

KÜTÜK

22.650

20.524

21.827

19.798

22.061

11,4

SLAB

4.156

4.779

7.316

6.553

8.930

36,3

TOPLAM

26.806

25.303

29.143

26.351

30.991

17,6

EO*

19.772

17.741

20.905

18.852

22.941

21,7

BOF

7.034

7.562

8.238

7.499

8.050

7,3

 

Yılın ilk 11 aylık döneminde, Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 17.6 oranında artışla, 26.35 milyon tondan, 30.99 milyon tona yükselirken, ürünler itibariyle slab üretimi  % 36.3 oranında artışla, 6.55 milyon tondan, 8.93 milyon tona, kütük üretimi ise, % 11.4 oranında artışla, 19.8 milyon tondan 22.06 milyon tona ulaştı. Aynı dönemde, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi, üretime başlayan yeni kapasitelerin de etkisi ile, % 21.7, yüksek fırın teknolojisi ile üretim yapan tesislerin üretimleri % 7.3 oranında artış gösterdi. 2011 yılı sonunda, 10 milyon tonu slab olmak üzere, toplam ham çelik üretimimizin 34 milyon ton seviyesine yükselmesi bekleniyor.