Türkiye, 2011 Yılında En Büyük 7. İhracatçı, En Büyük 6. İthalatçı Oldu – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Uluslararası Çelik İstatistik Bürosu (ISSB) tarafından hazırlanan bir raporda, 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz ortamında, dünya ham çelik üretiminin % 8 düşüşle 1236 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğine, ancak % 13 oranında artan Çin’in ham çelik üretimi hariç tutulduğunda, Çin hariç dünyanın ham çelik üretiminin % 21 oranında düşüş gösterdiğine vurgu yapılıyor.

Rapora göre, kriz etkilerinin silinmesi ile birlikte 2010 yılında ham çelik üretimi yeniden ivme kazandı ve önceki yıla kıyasla % 16 oranında artış göstererek 1429 milyon tona ulaştı. Söz konusu seviye, 2007’de ulaşılan pik noktasının da % 6 üzerine çıktı. 2010 yılında Çin’in üretim artış hızı, dünya ortalamasının gerisinde kalarak % 11 düzeyinde gerçekleşti.

2011 yılında global ham çelik üretimi % 6 artışla 1517 milyon tona ulaştı. Çin’in ham çelik üretimi % 7 oranında artış gösterirken, dünyanın geri kalanındaki üretim artış hızı % 5 seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılında üretilen ham çelik miktarı böylelikle 2007 yılındaki pik seviyesinin % 13 oranında üzerine çıkmış oldu; ancak Çin’in 2007 yılından itibaren ham çelik üretimini % 40 arttırdığı göz önüne alındığında, dünyanın geri kalanı daha stabil bir görünüme sahip olmuş oldu.

İhracat

2008 yılının üçüncü çeyreğinde dünya genelinde gerçekleşen çelik ihracatı, 84 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Global krizin etkileri ile 2009 yılının ilk çeyreğinde ihracat miktarı 52 milyon tona geriledi. 2009 yılında gerçekleştirilen çelik ihracatı, 2008 seviyesinin % 21 gerisinde seyretti.

ISSB verilerine göre, 2011 yılında, çelik ürünleri ihracatını % 15 oranında artışla, 44.4 milyon tona yükselten Çin Halk Cumhuriyeti, dünyanın en büyük çelik ihracatçısı olurken, 2010 yılında 42.4 milyon ton ile ilk sırada yer alan Japonya’nın ihracatının % 5 oranında düşüşle, 40.3 milyon tona gerilemesi ile, 2011 yılında Çin’in ardından ikinci sırada yer aldı. 2011 yılında, en fazla çelik ihracat yapan ülkeler sıralamasında, Çin ve Japonya’yı, 36.1 milyon ton ile AB-27, 28 milyon ton ile Güney Kore, 25.8 milyon ton ile Ukrayna ve 24.6 milyon ton ile Rusya takip etti. Türkiye ise, 16.7 milyon tonluk ihracatı ile yedinci sırada yer aldı. 2011 yılında, en büyük 10 çelik ihracatçısı arasında, yalnızca Japonya ve Rusya’nın ihracatı gerilerken, diğer ülkelerin ihracatı artış gösterdi.

İthalat

2008 yılında dünyanın önde gelen çelik ithalatçıları olan AB ülkeleri, ABD ve Güney Kore’deki ticari faaliyetlerin hız kesmesi ile birlikte 2009 yılında, çelik ithalatını % 43 artıran Çin birinci sıraya yerleşti. 2010 yılında bütün bölgelerin çelik ithalatı geriledi. 2011 yılında piyasaların yeniden ısınması ile birlikte dünya genelindeki çelik talebi güç kazandı ve tüm bölgelerdeki ithalat yeniden artışa geçti.

2011 yılında, % 28 oranında artışla, çelik ürünleri ithalatını 34 milyon tona yükselten AB bölgesi, dünyanın en büyük ithalatçısı konumunu korurken, AB’yi 25.3 milyon ton ile ABD, 22.3 milyon ton ile Güney Kore ve 15.9 milyon ton ile Çin Halk Cumhuriyeti takip etti. 2011 yılında, % 4 oranında düşüşle, 10.2 milyon ton çelik ithalatı gerçekleştiren Türkiye, dünyanın en büyük altıncı çelik ithalatçısı oldu. En büyük 10 çelik ithalatçısı ülke arasında, Güney Kore, Çin, Türkiye, İran ve Hindistan’ın ithalatı gerilerken, diğer ülkeler ithalatlarını arttırdı.

Mamul Bazında Ticaret Hacmi

2011 yılında gerçekleştirilen 290.5 milyon tonluk çelik ticaretinin, 144.9 milyon tonunu yassı mamullerden, 60.7 milyon tonunu uzun mamullerden, 50.5 milyon tonunu yarı mamullerden ve 34.4 milyon tonu boru ürünlerinden oluştu.

Demir Cevheri Ticareti

Global demir cevheri ticaretini Brezilya ve Avustralya merkezli tedarikçiler ile dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi Çin yönlendirdi.

2009 yılında Çin’in ham çelik üretimi yıllık bazda % 13 artmasına karşın, global demir cevheri tüketimi % 4 oranında geriledi. 2009 yılında Çin dışında dünyanın geri kalanının cevher tüketimi % 23 oranında azaldı.

2010 yılında global çelik üretiminin yeniden ivmelenmesi ile demir cevheri tüketimi ve ticareti de güçlendi. Yılın son çeyreğinde demir cevheri sevkiyatları 280 milyon tonu geçerken, yıllık ticaret hacmi ilk kez 1 milyar tonun üzerine çıktı.

Demir cevheri tüketimindeki artış eğilimi 2011 yılında da devam etti ve % 5 oranında gerçekleşti. Çin’in yıllık ham çelik üretiminin 687 milyon tona ulaşması ile demir cevheri ithalatı % 11 oranında artış gösterdi.

2011 yılında Avustralya’nın demir cevheri ithalatı yıllık bazda % 9 artışla 466 milyon tona çıkarken, Avustralya dünyanın en büyük demir cevheri ihracatçısı konumunu güçlendirdi. Brezilya’nın demir cevheri ihracatı % 6 artışla 331 milyon tona ulaşırken, Hindistan’ın demir cevheri ihracatı % 24 düşüşle 79 milyon tona geriledi.

Hurda Ticareti

2010 yılında global piyasalardaki toparlanmaya karşın, dünya genelindeki hurda ticareti % 1 oranında arttı. ABD ve Japonya gibi önemli çelik üreticisi ülkelerin, yerel piyasalarında hurda talebinin güç kazanması ile birlikte, hurda tedarikçileri ihracat yerine yerel pazarlarda faaliyetlerine ağırlık verdi.

2010 yılında, % 60 oranında azalan Çin’in hurda ithalatı, 2011 yılında % 16 oranında artış gösterdi. Ancak buna rağmen, 2011 yılında % 12 oranında artışla, 21.5 milyon ton hurda ithalatı yapan Türkiye, dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumunu sürdürdü. Türkiye’yi 8.6 milyon tonluk ithalatı ile Güney Kore, 6.8 milyon ton ile Çin ve 5.3 milyon ton ile Tayvan takip etti.