Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 07 Mayıs 2018

07 Mayıs 2018

ÇELİK ÜRETİMİ

2018 yılının Mart ayında Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi % 7,6 oranında büyüme göstererek 3.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde ise % 7,9 oranında artışla 9.5 milyon üretim seviyesine ulaşıldı. Söz konusu dönemde slab üretiminde % 6,8, kütük üretiminde ise % 8,4 oranında gelişme kaydedildi.

ÇELİK TÜKETİMİ

Mart ayı verilerine göre, nihai mamul çelik tüketimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla %21,4 seviyesinde gerçekleşen bir artışla, 2.6 milyon tona ulaşırken, yılın ilk çeyreği itibariyle % 12,7 artarak 8.7 milyon tona yükseldi.

DIŞ TİCARET

İhracat

TÜİK tarafından açıklanan, 2018 yılı Mart ayı dış ticaret verilerine göre, aylık ihracat, miktar yönünden % 9,7 azalarak 1 milyon 835 bin ton, değer olarak % 15,9 oranında artış göstererek 1 milyar 533 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde ihracat 2017 yılının aynı dönemine nispetle miktar itibariyle %2,5 azalışla 5 milyon 72 bin ton, değer itibariyle % 22,7 oranında artarak 4 milyar 116 milyon dolar oldu.

İthalat

Mart ayı ithalatı, miktar yönünden % 7,5 oranında artarak 1 milyon 535 bin ton, değer olarak % 23,7 oranında artışla 1 milyar 263 milyon dolar oldu.

2018 yılının Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ithalat miktar yönünden % 4,4 artarak 4 milyon 158 bin ton, değer olarak % 26,3 artarak 3 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2018 yılı Mart ayında, 270 milyon dolar olan çelik ürünleri dış ticareti fazlası, yılın ilk üç ayı itibariyle 649 milyon dolara yükseldi.

2017 yılının ilk çeyreğinde, % 122 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde % 119 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2018 yılı Mart ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, % 4 artarak 148.3 milyon ton, yılın üç aylık döneminde ise % 4,1 oranında gerçekleşen üretim artışıyla, 426.6 milyon tona ulaştı.

Mart ayında, % 4,5 oranında bir artışla 74 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın ilk çeyreği itibariyle üretimini % 5,4 oranında arttırarak 212.2 milyon tona yükseltti. Diğer önemli çelik üreticilerinden Japonya’nın üretimi birkaç aydır devam eden duraklamanın ardından % 2,2 oranında artarken, geçtiğimiz ay ikinci sıraya yükselen Hindistan ise üretimini Mart ayında da % 5,3 oranında arttırarak ikinci sıradaki yerini korudu.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan yer alan Türkiye, yılın ilk çeyreğinde % 7,9 oranında artışla 9.5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirerek, üretimini en fazla artıran ikinci ülke oldu. Söz konusu dönemde,  Brezilya üretimini % 4,8 oranında arttırırken, geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren yüksek üretim artışı ile dikkat çeken ve Şubat ayında 10. sıraya yükselen İran, üretimini % 47 gibi büyük bir oranda arttırdı.

DEĞERLENDİRME

Çelik ürünleri ithalatının yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 4,4; Mart ayında ise yüzde 7,5 oranlarında artması; ayrıca ihracatın Ocak-Mart döneminde yüzde 2,5; Mart ayında ise yüzde 9,7 oranlarında gerilemesi yılın ilerleyen ayları bakımından bir uyarı olarak değerlendirilmektedir.

İhracatta gerçekleşen Mart ayındaki gerileme, ABD başkanının 232 madde kapsamında çelik ürünleri ithalatına koyduğu % 25 gümrük vergisi uygulaması ve buna bağlı olarak diğer ülkelerde baş gösteren koruma önlemlerinin artırılmasının çelik ticaretimize yansıyan ilk belirtileri olarak değerlendirilmektedir.

Yılın başlarında küresel ölçekte yaygınlaşan koruma tedbirlerinin, 2018 yılında Türk çelik sektörünü olumsuz yönde etkilemesinin söz konusu olabileceğini, iç pazarımızın korunması yönünde acilen tedbir alınmasının gerekli olduğu dile getirilmişti. Bu endişemizin, yılın ilk çeyreğinde ithalat rakamlarında görülen artış ve ihracatımızda yaşanan gerilemeyle haksız olmadığı görüldü.

Türk çelik sektörünün, yılın ilerleyen aylarında daha fazla olumsuz etkilenmemsine yönelik olarak öncelikle, sektörün ihracatında en büyük pazarlarımız olan AB ve ABD’nin koruma tedbirlerinden Türk çelik ihracatının etkilenmemesinin sağlanması önem arz etmektedir.

Diğer taraftan çelik sektöründe üretim ve ihracat performansının sürdürülebilmesi bakımından iç pazarımızın haksız rekabete karşı korunmasında fayda görülmektedir.

Bu meyanda, Ekonomi Bakanlığınca, yılın ilerleyen aylarında ithalatta haksız rekabete yol açması kuvvetle muhtemel olan çelik ürünleri ticaretinde, ticaret sapmalarını önlemeye yönelik yassı mamul, çubuk, tel, profil, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, boru ve içi boş profil ve paslanmaz çelik ürünlerinin ithalatına yönelik başlatılmış olan soruşturma yerinde bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.