Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 09 Temmuz 2018

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi, 2018 yılının Mayıs ayında % 0,5 oranında artarak 3.3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise % 4,3 artışla 15,9 milyon üretim seviyesine ulaşıldı. Söz konusu dönemde slab üretiminde % 7,1, kütük üretiminde ise % 3 oranında gelişme kaydedildi.

ÇELİK TÜKETİMİ

2018 yılı Mayıs ayı verilerine göre, nihai mamul çelik tüketimi, 2017 yılının aynı ayına kıyasla % 20,9 seviyesinde gerçekleşen bir artışla, 3.5 milyon tona ulaşırken, yılın ilk 5 ayı itibariyle % 15,2 artarak 13.3 milyon tona yükseldi.

DIŞ TİCARET

İhracat

Mayıs ayı dış ticaret verilerine göre, aylık ihracat, miktar yönünden azalmaya devam ederek % 1 geriledi ve 1 milyon 612 bin ton, değer olarak % 19,9 oranında artış göstererek 1 milyar 395 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ise 2017 yılının aynı dönemine nispetle miktar itibariyle %3,9 azalışla 8 milyon 138 bin ton, değer itibariyle % 20,2 oranında artarak 6 milyar 792 milyon dolar oldu.

İthalat

Mayıs ayı ithalatı, miktar yönünden % 51 gibi keskin bir artışla 1 milyon 782 bin ton, değer olarak % 51,3 oranında artışla 1 milyar 465 milyon dolar oldu.

2018 yılının Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, ithalat miktar yönünden % 18 artarak 7 milyon 500 bin ton, değer olarak % 35 artarak 6 milyar 243 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2018 yılı Mayıs ayında, yaklaşık 70 milyon dolar açık veren çelik ürünleri dış ticareti, yılın ilk beş ayı itibariyle 549 milyon dolar fazla verdi.

2017 yılının ilk beş ayında % 122 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde % 109 seviyesine geriledi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2018 yılı Mayıs ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, % 6,6 artarak 154.9 milyon ton, yılın beş aylık döneminde ise % 4,3 oranında üretim artışıyla, 729.2 milyon tona ulaştı.

Mayıs ayında, % 8,9 oranında bir artışla 81.1 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştiren Çin, yılın ilk beş ayı itibariyle üretimini % 5,4 oranında arttırarak 369.9 milyon tona yükseltti. Diğer önemli çelik üreticilerinden Hindistan’ın üretimi Ocak-Mayıs döneminde % 4,7 yükselerek 44.1 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, Japonya’nın üretimi yılın ilk beş ayında % 0,7 oranında artarak 44.2 milyon ton oldu ve böylece Japonya tekrar ikinci sıraya yükseldi.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında 8. sırada yer alan yer alan Türkiye, yılın ilk beş ayında % 4,3 oranında artışla 15.9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde, yakın takipçimiz olan Brezilya ise üretimini % 1,4 oranında arttırırken, İtalya % 3,9 artışla 10.7 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi ve 10. Sıradaki yerini korudu.

DEĞERLENDİRME

ABD Başkanının çelik ürünleri ithalatına getirdiği % 25 oranındaki ek gümrük vergisi ihracatımız üzerinde etkisini göstermiştir. Her ne kadar değer olarak ilk beş ayda %20,2 kadar artış görülüyorsa da, miktar olarak % 3,9 azalış yaşanmıştır. Değer artışı küresel ölçekte çelik fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

Diğer taraftan, bu yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre çelik ürünleri ithalatı miktarda % 18 artarak 7.5 milyon ton değer olarak yüzde 35 artarak 6,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak, çelik ürünleri dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı dönemine göre % 122’den % 109 seviyesine gerilemiştir.

Üretimdeki yavaşlama ve ihracattaki miktar gerilemesini doğru okumak ve ülke olarak tedbir almak durumundayız. Aksi halde dampingli fiyatlarla üretim yapan bazı çelik üreticisi ülkelerin pazarı haline gelebiliriz.