Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Basın Bülteni Tarih: 10 Haziran 2019

10 Haziran 2019

ÇELİK ÜRETİMİ

Türkiye’nin ham çelik üretimi, 2019 yılının Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 oranında artışla 3 milyon ton, Ocak-Nisan döneminde ise %10,5 oranında azalışla 11.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

ÇELİK TÜKETİMİ

2019 yılının Nisan ayında, nihai mamul çelik tüketimi, 2018 yılının aynı ayına kıyasla %17 azalışla, 2.5 milyon ton, yılın ilk dört ayı itibariyle de %33,2 azalışla, 7.9 milyon ton oldu.

DIŞ TİCARET

İhracat

Nisan ayı verilerine göre, çelik ürünleri ihracatı, miktarda %27,4 oranında artışla 1.9 milyon ton, değerde ise %9,8 artışla 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde ise 2018 yılının aynı dönemine nispetle ihracat miktar itibariyle %18,1 artışla 7.7 milyon ton, değer itibariyle %5,1 artışla 5.7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

İthalat

Nisan ayı ithalatı, 2018 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %20,4 azalışla 1.2 milyon ton, değerde %26,4 azalışla 965 milyon dolar seviyesinde kaldı.

2019 yılının dört ayında ise ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden %31,2 azalışla 3.9 milyon ton, değer yönünden %31,1 azalışla 3.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Dış Ticaret Dengesi

2018 yılının ilk dört ayında %113 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde %172 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2019 yılı Nisan ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %6,5 artışla 156.8 milyon ton, yılın ilk dört ayında ise %4,8 artışla, 600 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çin’in ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla  %10,3 oranında artışla 315 milyon tona yükselirken, ikinci sırada yer alan Hindistan’ın ham çelik üretimi %0,2 artışla 36 milyon ton, üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ham çelik üretimi ise %4,3 oranında azalışla 33.6 milyon ton olarak gerçekleşti.

2019 yılının Ocak-Nisan döneminde, %10,5 azalışla 11.2 milyon ton ham çelik üretimi ile dokuzuncu sırada bulunan Türkiye, ilk on üretici arasında üretimi en fazla gerileyen ülke oldu. Sekizinci sırada yer alan Brezilya’nın ham çelik üretimi, yılın ilk dört aylık döneminde %2,5 azalışla 11.3 milyon tona geriledi. Onuncu sırada bulunan İran ise, Ocak-Nisan döneminde %6 artışla 8.4 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

DEĞERLENDİRME

Avrupa Birliği, Türkiye ile Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Uymuyor

Başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere, başlatılan korunma önlemleri, dünyada hız kazanarak devam etmektedir.

Özellikle, AB’nin uygulamaya aktardığı ülke bazlı kota ve kotayı aşan kısım için %25 vergi uygulaması, Ülkemiz için önemli bir pazar olan AB’ye yönelik çelik ürünleri ihracatımızı büyük ölçüde sınırlandırmış iken, AB Komisyonu tarafından 17 Mayıs 2019 tarihinde, korunma önleminin gözden geçirilmesi amacıyla, soruşturma başlatılmıştır.

Devam etmekte olan soruşturma ile sıcak haddelenmiş ürünlerde uygulanan global kotanın da ülke kotasına dönüştürülmesi yönünde bazı çelik üreticileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının girişimlerde bulunduğu öğrenilmiştir. AB’ye sıcak sac ihracatımız, Şubat ayındaki 272 bin ton seviyesinden Nisan ayında 154 bin ton seviyesine düşer iken, ithalatımız %127 artışla, Şubat ayındaki 100 bin ton seviyesinden, Nisan ayında 227 bin ton seviyesine yükselmiştir. Buna rağmen bazı AB çelik üreticilerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının, yassı sıcak ürünlerinin de global kotadan çıkarılarak ülke bazında kota uygulamasına tabi tutulması yolundaki talepleri, Türkiye ile AKÇT arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile bağdaşmamaktadır. AB’nin Nisan ayında Ülkemize sıcak sac ihracatı %132 oranında ciddi bir artış gösterirken, AB Komisyonu tarafından Ülkemizden yapılacak sıcak sac ihracatını sınırlayıcı yönde adımlar atılıyor olması, hali hazırda gerilemekte olan ihracatımızı olumsuz yönde etkileyecektir. AB’nin bu yönde uygulamalara devam etmesi halinde, Türkiye olarak mütekabiliyet esaslı, eşit düzeyde etki yaratacak, 2018 yılı ithalatı baz alınarak belirlenecek kota ve kotayı aşan kısım için daha fazla geç kalınmadan %25 gümrük vergisi uygulamasına geçilmesinde zaruret olduğu değerlendirilmektedir.