Türkiye, Dünya Çelik Üretimindeki Yerini Sağlamlaştırıyor – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

 Dünya Çelik Birliği tarafından açıklanan Mayıs ayı ham çelik üretim rakamları, dünya genelinde ham çelik üretiminin sıkışık seyrini sürdürdüğünü ve pek çok ülkede baskı altında bulunduğunu ortaya koydu. Dünya Çelik Birliği verilerine göre, Mayıs ayında, dünya ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 0.7 oranında artışla, 129.6 milyon tondan, 130.6 milyon tona yükseldi. Mayıs ayında, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin’in ham çelik üretimi % 2.5 oranında artışla, 61.2 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, en büyük 10 çelik üreticisi arasında üretiminin en fazla arttıran ülkeler, % 7.4 ile ABD, % 6.6 ile Türkiye ve % 5.3 ile Rusya üst sıralarda yer aldı. Üretimi gerileyen ülkeler ise, Almanya, Brezilya ve Ukrayna oldu. Mayıs ayında, Türkiye en fazla ham çelik üretimi gerçekleştiren 8. ülke konumunda yer aldı.

Dünya Ham Çelik Üretimi, Mayıs 2012 (‘000 ton)

2012

2011

% değişim

1.

Çin

61.234

59.769

2,5

2.

Japonya

9.228

9.049

2,0

3.

ABD

7.669

7.141

7,4

4.

Hindistan

6.200

5.966

3,9

5.

Rusya

6.100

5.792

5,3

6.

G. Kore

5.973

5.856

2,0

7.

Almanya

3.713

4.112

-9,7

8.

Türkiye

3.081

2.890

6,6

9.

Brezilya

2.887

3.269

-11,7

10.

Ukrayna

2.600

3.068

-15,3

Toplam

130.566

129.630

0,7

Ocak-Mayıs döneminde ise, dünya ham çelik üretimi % 0.8 oranında artışla, 635.6 milyon tona ulaşırken, üretimini % 10.4 oranında artışla, 15 milyon tona yükselten Türkiye, en yüksek üretim artışı elde eden ülke oldu. Türkiye’yi % 9.2 oranındaki üretim artışı ile ABD, % 4 oranındaki üretim artışı ile Rusya ve % 3.1 oranındaki üretim artışı ile Güney Kore takip ederken, Japonya, Almanya, Brezilya ve Ukrayna’nın üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi. Diğer büyük üreticilerine kıyasla, ham çelik üretimini daha yüksek oranda arttırabilmiş olması sayesinde, Türkiye, dünyanın büyük çelik üreticileri sıralamasında 8. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Dünya Ham Çelik Üretimi, Ocak-Mayıs 2012 (‘000 ton)

2012

2011

% değişim

1.

Çin

296.261

289.862

2,2

2.

Japonya

44.870

45.186

-0,7

3.

ABD

38.709

35.441

9,2

4.

Hindistan

30.200

29.766

1,5

5.

Rusya

30.125

28.980

4,0

6.

G. Kore

29.188

28.304

3,1

7.

Almanya

18.157

19.313

-6,0

8.

Türkiye

14.991

13.580

10,4

9.

Brezilya

14.640

14.824

-1,2

10.

Ukrayna

13.102

14.926

-12,2

Toplam

635.633

630.339

0,8

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin, üretimini en fazla arttıran ülke konumunda bulunmasına rağmen, üretim artış hızının yavaşlamaya devam ettiği gözleniyor. Ocak ayında % 14.4 seviyesinde bulunan üretim artışı ise, sonraki aylarda kademeli bir şekilde yavaşlayarak, Ocak-Mayıs dönemi itibariyle % 10.4 seviyesine geriledi. Yılın ilk 5 aylık döneminde gerçekleştirilen 1.4 milyon tonluk üretim artışının % 93 oranındaki kısmının uzun ürünlerin ara mamulü konumunda bulunan kütük üretiminde yaşanması, özellikle sanayi tarafından tüketilmekte olan yassı çeliklerde, üretim artışının sınırlı düzeyde kalması, sanayi sektörlerinin yeterince canlı olmadığını teyid ediyor.

Türkiye’nin ham çelik üretimindeki yavaşlamada, temel ihraç pazarları konumunda bulunan AB, Orta Doğu ve Körfez ile Kuzey Afrika piyasalarındaki koşulların ihracatımıza olumsuz yansımalarının önemli bir rolü bulunuyor. Avrupa’da son aylarda, yılın ikinci yarısına ilişkin toparlanma beklentilerinin, yeniden negatife dönmeye başladığı ve iyileşme ümitlerinin 2013 yılına ertelendiği görülüyor. Asya’daki durgunluğun yanında, en büyük ihraç pazarımız konumunda bulunan Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinde de sosyal ve politik karışıklıkların tam olarak giderilmemiş olması, bölgeye yönelik ihracatımızın, geçtiğimiz yılların kayıplarını telafi etmesini engelliyor.

Ekonomilerdeki durgunluğa paralel olarak, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren global çelik üretimi ve tüketimindeki artış hızı da yavaşlama eğilimini sürdürüyor. AB ve Arap ülkelerindeki problemler yanında, son 10 yılda dünya çelik üretim ve tüketiminin itici gücü konumunda bulunan Asya’da benzer durgunluk eğiliminin gözlenmesi de, dünya çelik piyasasının geleceğine ilişkin endişeleri arttırıyor.

İhraç pazarlarındaki tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı artış eğilimini sürdürüyor. Ocak-Mayıs dönemi itibariyle, Geçici İMMİB verilerine göre, Türkiye’nin çelik ihracatının Mayıs ayında da artış eğilimini sürdürebilmiş olmasında, özellikle Avrupa Birliği’ne yönelik ihracatta yaşanan keskin düşüşlerin, alternatif pazarlara yönelme sayesinde dengelenmesinin önemli bir role sahip olduğu gözleniyor. Ocak-Mayıs döneminde 7.2 milyar dolar ile, Türkiye’nin toplam ihracatından % 12.1 oranında pay alan demir çelik sektörümüz, sanayi sektörleri arasında otomotivin ardından en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunu güçlendirmiş bulunuyor.