Türkiye İhraç Ettiğinden Daha Fazla Çelik İthal Etmeye Başladı Tarih: 24 Kasım 2016

Türk çelik sektörünün üzerindeki yüklerin rekabet gücünü zayıflatması, hammadde-nihai mamul fiyatları arasında daralan marj, küresel piyasalardaki sert rekabet ortamı ve ülkemize dampingli, kalitesiz ve sertifikasız çelik ürünlerinin rahatlıkla girerek haksız rekabet yaratması gibi birçok önemli etken, Türk çelik sektörünün dış ticaret verilerindeki dengenin önemli ölçüde değişmesine yol açtı. Son 2.5 yıldan bu yana devam eden ihracattaki azalma ve ithalattaki artış trendi sonucunda, 2015 yılının Mayıs ayında, Türkiye ilk defa çelik ürünlerinde net ithalatçı pozisyonuna geçti.

Mayıs ayında Türkiye’nin çelik ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 39.7 gibi çarpıcı bir artış göstererek 1.66 milyon tona ulaşırken, değer bakımından da gerileyen fiyatların etkisi ile % 0.5 oranında artışla 1.05 milyar dolara ulaştı. Mayıs ayında Türkiye’nin çelik ihracatı miktar bakımından % 24.8 düşüşle 1.27 milyon tona, değer da %33.3 düşüşle 958 milyon dolara geriledi. 2014 yılının Mayıs ayında % 137 olan çelik ürünlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 46 puan birden gerileyerek % 91 seviyesine geriledi ve son yılların en düşük seviyesine işaret etti.
Mayıs ayında Türkiye’nin uzun yarı mamul ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 6.3 artış göstererek 458 bin tona çıkarken, slab ithalatı % 540.6 artışla 360 bin tona, yassı mamul ithalatı % 27.3 artışla 657 bin tona, uzun mamul ithalatı % 5.2 artışla 122 bin tona ve boru ithalatı % 3.2 artışla 30 bin tona ulaştı.
Mayıs ayında Türkiye’nin uzun yarı mamul ihracatı % 32.2 düşüşle 50 bin tona, yassı mamul ihracatı % 15.6 düşüşle 182 bin tona, uzun mamul ihracatı % 28 düşüşle 729 bin tona ve boru ihracatı % 19 düşüşle 154 bin tona geriledi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 30 Haziran 2015