Türkiye’den Yassı Çelikte 7 Ülkeye Karşı Anti-Damping Soruşturması Tarih: 24 Kasım 2016

Ekonomi Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Fransa, Japonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına karşı damping soruşturması başlattı. Soruşturma kararı, 28 Ocak 2015 tarih ve 29250 sayılı Resmi Gazete’de 2015/01 nolu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yayımlanarak, 28 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yer alan bildirime göre, yerli üretici Ereğli Demir Çelik T.A.Ş., Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile HABAŞ tarafından desteklenen başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Fransa, Japonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna menşeli “sıcak haddelenmiş yassı çelik”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun Yerli Üretim Dalında (YÜD) zarara neden olduğu iddiasıyla, anılan ülkeler menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınmasının talep edildiği vurgulanmaktadır.

Başvuru konusu ürün, 7208.37.00.90.11, 7208.37.00.90.19, 7208.38.00.90.11, 7208.38.00.90.19, 7208.39.00.90.11, 7208.39.00.90.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında yer alan“Kalınlıkları 10 mm.’yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle %0,6’den az karbon içeren sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler” ile 7225.30.90.00.00 GTİP altında yer alan “takım ve yüksek hız çeliğinden olmayan diğer alaşımlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler” olarak belirlenmiştir.

Resmi Gazete’de yer alan bildirimde, ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanarak, 2014 Ocak-Haziran dönemi için oluşturulmuş normal değer yöntemi kullanıldığı ifade edilmektedir. Şikayete konu olan diğer ülkelerin iç piyasa satışlarına ilişkin veri bulunamadığından, YÜD tarafından 2014 Ocak-Haziran dönemi için şikayete konu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik, yakıt, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderlerine, satış, genel ve idari giderler ile finansman giderlerinin eklendiği ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave edilerek, oluşturulmuş normal değerin hesaplandığı belirtilmektedir. Hesaplanan söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında kabul edildiği belirtilmektedir.

Soruşturma açılış bildiriminde, zarar ve zarar tehdidine ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir: “Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereğince yapılan inceleme neticesinde; şikayete konu ülkeler için damping marjlarının ve bu ülkeler menşeli ithalatın miktar bazında ithalat içi paylarının ihmal edilebilir seviyenin üzerinde olduğu; söz konusu ülkelerden ithal edilen şikayet konusu ürünlerin ortalama birim ithal fiyatlarının YÜD tarafından üretilen benzer ürünün ortalama birim satış fiyatları üzerinde fiyat baskısı oluşturduğu anlaşıldığından ve şikayete konu ülkeler menşeli ürünlerin birbirleri arasında ve yerli sanayi tarafından üretilen benzer ürün ile doğrudan rekabet içerisinde oldukları değerlendirildiğinden, şikayete konu ülkeler menşeli ithalat toplu olarak değerlendirilmiş, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın nispi olarak artış gösterdiği belirlenmiştir.

YÜD’ün kapasite kullanım oranı, üretim ve yurt içi satış gibi temel ekonomik göstergelerinde özellikle 2014 yılında bozulma görüldüğü, yurtiçi satışlardan karlılık ile toplam karlılıkta ise 2011-2014 döneminde ciddi bozulma oluştuğu, bunun ise dampingli ithalattan kaynaklanan fiyat baskısı nedeniyle YÜD’nin yurtiçi satış fiyatlarını olması gereken seviyede belirleyememesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın YÜD’ün ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir”
Diğer taraftan, kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabileceği ve kesin önlemin geriye dönük olarak uygulanabileceği ifade edilmektedir. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 28 Ocak 2015