Türkiye’nin Çelik İthalatı ve İhracatı Kasım Ayında Yavaşlama Eğilimini Sürdürdü Tarih: 24 Kasım 2016

Kasım ayında Türk çelik sektörünün dış ticaret faaliyetlerindeki yavaşlama eğiliminin devam ettiği görüldü. Kasım ayında Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 14.2 düşüşle 1.17 milyon tona, değer bakımından % 13 düşüşle 996 milyon dolara geriledi. Kasım ayında Türk çelik sektörünün ihracatın ithalatı karşılama oranı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5 puan düşüşle % 110 bandına düştü.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük ithalatı % 44.2 düşüşle 170 bin tona, yassı mamul ithalatı % 8.9 düşüşle 520 bin tona, uzun mamul ithalatı % 13.8 düşüşle 124 bin tona gerilerken, slab ithalatı % 2.1 artışla 281 bin tona, boru ithalatı da % 6.5 artışla 37 bin tona ulaştı.

Kasım ayında Türkiye’nin toplam çelik ihracatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 18.8 düşüşle 1.24 milyon ton, değer bakımından da % 16.5 düşüşle 1.1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bahse konu dönemde Türkiye’nin kütük ihracatı % 48.5 düşüşle 40 bin ton seviyesine inerken, slab ithalatı neredeyse gerçekleşmedi. Kasım ayında uzun mamul ihracatı % 25.8 gibi dikkat çekici bir düşüş göstererek 705 bin tona gerilerken, yassı mamul ihracatı % 0.4 artışla 181 bin tona ve boru ihracatı da % 11.8 artışla 154 bin tona ulaştı.

Ocak-Kasım Döneminde Çelik İhracatının İthalatı Karşılama Oranı % 128’e Ulaştı

2014 yılının Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin toplam çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 7.9 düşüşle 12.37 milyon tona, değer bakımından da % 6.6 düşüşle 10.86 milyar dolara geriledi. 11 aylık dönemde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık bazda % 5 düşüşle 2.60 milyon tona, slab ithalatı % 21.9 düşüşle 1.58 milyon tona, yassı mamul ithalatı % 7.7 düşüşle 6.06 milyon tona ve boru ithalatı % 3.5 düşüşle 394 bin tona gerilerken, uzun mamul ithalatı % 1.5 artışla 1.35 milyon tona ulaştı. 2013 yılının Ocak-Kasım döneminde % 124 olan çelik sektöründeki ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2014 yılının aynı döneminde % 128 bandına ulaştı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin çelik ihracatı miktar bakımından yıllık bazda % 6 düşüşle 16.29 milyon tona, değer bakımından da % 3.7 düşüşle 13.86 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin kütük ihracatı % 63.5 düşüşle 548 bin tona, uzun mamul ihracatı % 2.9 düşüşle 9.96 milyon ton seviyesinde kalırken, yassı mamul ihracatı % 4.8 artışla 2.25 milyon tona ve boru ihracatı % 1.5 artışla 1.67 milyon tona ulaştı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber