Türkiye’nin Çelik Üretimi Şubat Ayında da Zayıf Seyrini Sürdürdü Tarih: 24 Kasım 2016

2012 yılının Aralık ayında başlayan Türkiye’nin ham çelik üretimindeki yavaşlama eğilimi,  Ocak ve Şubat aylarında da devam etti. Yılın ilk iki ayında, Türkiye’nin kütük üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla  % 7.2düşüşle 4 milyon ton seviyesinde kalırken, söz konusu dönemde Türkiye’nin slab üretimi, % 4.5 düşüşle 1.5 milyon ton seviyesinin altına geriledi.

İki aylık dönem içerisinde, entegre tesislerin ham çelik üretimleri önceki yılın aynı dönemine göre % 7.8 artışla 1.7 milyon ton seviyesine yaklaşırken, hurda fiyatlarının üretim marjlarını sıkıştırması nedeniyle, elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri, % 11.6 düşüşle 3.9 milyon ton seviyesine geriledi.

Şubat ayında, entegre tesislerin ham çelik üretimleri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 5.4 artışla 787 bin tona ulaşırken, elektrikli ark ocakların ham çelik üretimleri yıllık bazda % 7.4 düşüşle 1.9 milyon tonun gerisinde kaldı.

Nihai Mamul Tüketim Hızı Dikkat Çekici Oranda Düşüş Gösterdi

Ocak ayında, Türkiye’nin nihai mamul üretimi ve tüketimi de düşüş gösterdi. Türkiye’nin Ocak ayındaki toplam nihai mamul üretimi, % 7.7 düşüşle 2.8 milyon ton seviyesinde kaldı. Türkiye’nin toplam nihai mamul üretiminin % 69.2’sini oluşturan uzun ürün üretimi Ocak ayında % 16 düşüşle 1.9 milyon ton seviyesine gerilerken, yassı mamul üretimi, önceki yılın aynı ayına kıyasla % 18.3 artış göstererek 865 bin ton seviyesine ulaştı. Yassı mamul üretimindeki artışta, slab ithalatındaki keskin artışın önemli bir etkisi oldu.

Ocak ayında Türkiye’nin toplam nihai mamul tüketimi, uzun mamul tüketimindeki hızlı düşüşün de etkisi ile, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 9.7 oranında azalarak 2.48 milyon ton seviyesinde kaldı. Ocak ayında, uzun ürün tüketimi % 20.9 oranında düşüşle, 1.23 milyon tona gerilerken, yassı ürün tüketimi % 4.7 artışla 1.25 milyon ton seviyesine ulaştı. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber