Türkiye’nin Hurda İthalatındaki Gerileme Eğilimi Derinleşiyor Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin hurda ithalatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 17.9 düşüşle 12.05 milyon tona, değer bakımından da % 38.7 düşüşle 3.4 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin en büyük hurda tedarikçisi Avrupa Birliği olurken, ardından BDT ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

Yılın ilk 3 çeyreğinde Avrupa’dan yapılan hurda ithalatı, önceki yılın aynı dönemine göre % 25.4 gibi çarpıcı bir düşüşle 5.94 milyon tona gerilerken, BDT bölgesinden yapılan alımlar da % 1.2 düşüşle 2.84 milyon tona geriledi. ABD’den yapılan hurda ithalatı ise % 12.1 düşüşle 2.62 milyon ton seviyesinde kaldı.

Uluslararası piyasalarda mamul fiyatlarına paralel olarak hurda fiyatlarının da düşüş göstermesi nedeniyle, Türkiye’nin hurda ithalatındaki değer bazındaki düşüş daha yüksek oldu. Ocak-Eylül döneminde AB’den yapılan hurda ithalatı değer bakımından % 44.1 düşüşle 1.68 milyar dolara gerilerken, BDT’den yapılan ithalat % 26.2 düşüşle 782 milyon dolara ve ABD’den yapılan ithalat % 34.4 düşüşle 753 milyon dolara geriledi. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 03 Kasım 2015