Türkiye’nin Nihai Mamul Üretimi ve Tüketimindeki Artış Devam Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin nihai mamul üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 6.5 oranında artış göstererek 33.30 milyon tona ulaştı. 11 aylık dönemde Türkiye’nin uzun mamul üretimi yıllık bazda % 5.5 artışla 24.36 milyon tonu geride bırakırken, yassı mamul üretimi % 9.3 artışla 8.93 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde uzun mamuller toplam nihai mamul üretiminin % 73.2’sini oluşturdu. Yassı mamuller ise üretimden % 26.8 oranında pay aldı.

Nihai Mamul Tüketimindeki Artış Hızı, Üretimdeki Hızı Geride Bıraktı

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin nihai mamul tüketimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 10 gibi dikkat çekici bir oranda artış göstererek 28.77 milyon ton seviyesine ulaştı. 11 aylık dönemde Türkiye’nin uzun mamul tüketimi önceki yılın aynı dönemine göre % 13.2 artışla 15.42 milyon tona, yassı mamul tüketimi de % 6.6 artışla 13.34 milyon tona ulaştı. Bahse konu dönemde, Türkiye’nin nihai mamul tüketiminin % 53.6’sını uzun mamuller, % 46.4’ünü de yassı mamuller oluşturdu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber