Veysel Yayan: Elektrik Tarifelerinde TRT Payı Sektöre Zarar Veriyor Tarih: 24 Kasım 2016

Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği (DÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, TRT payının 10 bin lira ile sınırlanmasına razı olduklarını, ancak orantısal yansımanın sektörün rekabet gücünü olumsuz etkilediğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın tüketilen elektrikten alınan TRT payını azaltmayı veya kaldırmayı düşündüklerini açıklamasının ardından AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan DÇÜD Genel Sekreteri Yayan, Türkiye’de enerji fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, enerji maliyetlerine rağmen üretim artışının sürdürülmesinin kolay olmadığını söyledi.

TRT’nin çok büyük hizmetler yaptığını ve kendilerinin bu hizmetlere bir itirazlarının olmadığını dile getiren Yayan, TRT’nin desteklenmesinden yana olduklarını, ancak bunun kültürel bir konu olduğunu ifade etti.

Yayan, "Bu tür, ülkenin bütününü ilgilendiren hususların ülkenin genel bütçesinden karşılanması gerekir. Belirli kesimlerin üzerine yükleyerek bunu yapamazsınız. Kuruluş bazında tüketilen enerjiye göre azami 10 bin lira alınır deseniz buna da itirazımız belki olmayacak. Ama kalkıp tükettiği enerji ile orantılı yaptığınız zaman, her kuruluş için milyonlarca dolarlık bir yük ortaya çıkıyor" dedi.

Belediye Tüketim Vergisi, Milli Prodüktivite Merkezi, Enerji Fonu gibi maliyetlerin serbest piyasa anlayışı ile bağdaşmadığını kaydeden Yayan, yıllardır konuyu ısrarla gündeme getirdiklerini, ancak bugün gelinen noktada sorunun giderek ağırlaştığını ve çözüm beklentisinin aciliyet kazandığını belirtti.

Belediyeye Yardımı Neden Finanse Edelim

2012 yılında üretim artışındaki yavaşlamanın, Aralık ayında negatife dönüştüğünü, 2013 yılının Ocak ve Şubat aylarında da devam eden bu durumun, ihracatı olumsuz yönde etkilediğini belirten Yayan, bu yönüyle resmin bütününe bakan, yalnızca belirli kurumların değil, Türk sanayinin ve Türkiye ekonomisinin çıkarlarını gözeten politikaların uygulamaya aktarılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu tür giderlerin sürdürülebilir bir yanının olmadığını ve mutlaka kaldırılmaları gerektiğini dile getiren Yayan, "Çevre Katkı Payı da böyle. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere yaptığı yardımı niye çelik sektörü finanse etsin? Dünyanın hiçbir yerinde böyle uygulamalar yok. AB ile aramızdaki serbest ticaret anlaşmasının vergi ya da benzer yükler getirilemeyeceği hükmü ile de bağdaşmayan hususlar bunlar" diye konuştu.

Yayan, sektör olarak maliyet yükünün azaltılmasının yanı sıra katma değeri yüksek uç ürünlere yönelik devlet teşviki beklediklerini sözlerine ekledi.

Bakan Yıldız Ne Söylemişti?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin bir soru önergesine, "Elektrik faturalarındaki parametreler, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmekte. Söz konusu yönetmelikte belirtilenler dışında faturalara yansıtılan fon/vergi gibi kalemlerin azaltılması veya tamamen kaldırılması bakanlığımız hedefleri arasında" yanıtını vermişti.