worldsteel Çin Raporu: Çin’in Görünür Çelik Tüketimi Düşüyor – Özel Haber Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından hazırlanan Çin çelik sektörünün 2012 yılının Ağustos ve Eylül aylarındaki durumuna ilişkin raporda, 2011 yılının Ağustos ayında % 13.2 oranında artış gösteren Çin’in görünür ham çelik tüketiminin, 2012 yılının aynı ayında % 2.2 oranında düşüşle, 55.6 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, ham çelik üretiminin ise, % 1.7 oranında düşüşle, 58.7 milyon tonda kaldığı belirtildi.

2012 yılının Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in görünür ham çelik tüketimi % 1.4 oranında artışla, 454.2 milyon ton, ham çelik üretiminin % 2.3 oranında artışla, 481.6 milyon ton seviyesine ulaştı. Temmuz ayında 3.9 milyon ton pik demir, 1.25 milyon ton ham çelik ve 4.3 milyon ton hadde kapasitesinin devreye alındı.

Ağustos ayında, nihai mamul ithalatı % 11.1 oranında düşüşle, 1.20 milyon ton, ihracatı, % 1.2 oranında artışla, 4.24 milyon ton seviyesinde gerçekleşti ve böylece, Temmuz ayında net ihraca 3.04 milyon tona ulaştı.

Yarı mamuller de dâhil edildiğinde, Çin’in, Ağustos ayındaki net yarı ve nihai mamul ihracatı, 2011 yılının aynı ayındaki 2.75 milyon ton seviyesinden, 3.01 milyon tona çıktı ve net çelik ihracatı, toplam ham çelik üretiminin % 4.5’ini oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde, toplam nihai mamul ihracatının % 25.8’i uzun ürünlerden, % 38’i yassı ürünlerden; yassı ürün ihracatının % 26’sı sıcak ve soğuk hadde, % 23’ü levha ürünlerinden oluştu.

2012 yılının ilk 8 ayında, Çin’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler, Güney Kore, AB, NAFTA, Tayland ve Singapur oldu. Çin’in toplam ihracatının %41’ini söz konusu 5 ülkeye gerçekleştirdiği; en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin, Çin’in toplam ihracatındaki payının ise, % 59 seviyesinde olduğu görüldü.

Eylül ayında, Çin çelik fiyat endeksi, Ağustos ayındaki seviyesine kıyasla, 3.92 puan düşüşle, 100.5 puana; dünya çelik fiyat endeksi ise, 2.03 puan düşüşle, 175.25 puan seviyesine geriledi.

Eylül sonu itibariyle, 25 büyük şehirdeki depolarda bulunan çelik stokları, Ağustos sonundaki 14.3 milyon ton seviyesinden, 12.5 milyon tona geriledi.

2011 yılının tamamında, % 15.5 oranında artış gösteren demir madenciliği de dâhil olmak üzere, çelik sektörüne yönelik yatırımlar, bu yılın ilk 8 aylık döneminde, % 11.2 oranında artış gösterdi; yılın ilk 8 ayında, Çin çelik endüstrisinin toplam kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 67 oranında azaldı.

Çin’de faaliyet gösteren en büyük 77 çelik üreticisinin kârlılığı (vergi öncesi kazançların, toplam gelire oranı), 2012 yılının Haziran ayında % -0.04; Ocak-Haziran döneminde ise, % 0.13 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında, Çin’de yerleşik en büyük 10 üreticinin toplam ham çelik üretimi içerisindeki payı % 40, en büyük 20 üreticinin payı ise, % 55 seviyesinde bulundu.

Ağustos ayında Çin’in demir cevheri ithalâtı, % 5.7 oranında artışla, 62.5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ise, Çin’in demir cevheri ithalatı % 8.7 oranında artışla, 486 milyon tona ulaştı. Ağustos ayında gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalâtının % 79 oranındaki bölümü, Avustralya, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika’dan yapıldı.

Ağustos ayının sonunda, Çin limanlarındaki demir cevheri stokları, 94.7 milyon ton seviyesinde bulunurken, Ağustos ayında, ortalama demir cevheri ithalât fiyatları hafif düşüşle cfr 129.8 $/ton seviyesine geriledi.

Ocak-Ağustos döneminde, Çin’in kok üretimi, % 4.8 oranında artışla, 298 milyon tona çıkarken, Ağustos ayında ortalama kok ihraç fiyatı 452 $/ton seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayının başında gerçekleştirilen Davos Forumu’nda, Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun, Çin ekonomisinin istikrara kavuşmaya başladığını ve iç talebin canlandırılmasını teminen, daha proaktif önlemlerin alınacağını açıkladı.

Pek çok uluslar arası kuruluşun, Çin’in 2012 ve 2013 büyüme beklentilerini aşağı çekmesine rağmen, Çinli ekonomistlerin, 2012 yılının üçüncü çeyreğinde Çin ekonomisinin dibi gördüğünü düşündükleri ve ekonominin durumuna ilişkin olarak daha iyimser oldukları dile getirildi.

Yılın ilk 8 ayında, tüketici fiyat endeksindeki artış % 2.9 seviyesinde görüldü. Ağustos ayında gerçekleştirilen 178 milyar dolarlık ihracata karşılık, 151 milyar dolar tutarında ithalat yapan Çin Halk Cumhuriyeti, 27 milyar dolar civarında net ihracat gerçekleştirdi.