Worldsteel: Gelişmekte Olan Pazarlarda Toparlanma Devam Ediyor Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından hazırlanan gelişmekte olan piyasalardaki gelişmelere ilişkin raporda, KİK ülkeleri tarafından Mısır’a verilen 12 milyar dolar tutarındaki desteğin, Mısır ekonomisini rahatlattığı ifade ediliyor. Politik istikrarsızlık, bununla bağlantılı güvenlik sorunları yanında, ürün ve enerji yetersizliğinin, Mısır’da tüketici sektörlerin faaliyetlerini sınırlandırdığı, sözkonusu olumsuz faktörlerin Ramazan ayı ile birleşmesi sonucunda, Temmuz ayında Mısır’ın görünür çelik tüketiminin % 24 oranında düşüşle, 462.000 tonda kaldığı belirtilen raporda, görünür çelik tüketimindeki azalmada, inşaat demiri tüketiminin % 33 oranında düşüşle, 366.000 tona gerilemesinin etkili olduğu ve Mısır’ın toplam çelik tüketiminin % 82 oranındaki kısmının inşaat çeliklerinden oluştuğu ifade ediliyor.

Ocak-Temmuz döneminde, Mısır’ın toplam çelik tüketiminin % 5 oranında düşüşle, 3.8 milyon tonda kaldığına dikkat çekilen raporda, aynı dönemde, ham çelik üretiminin % 1.5 oranında düşüşle, 3.8 milyon tona gerilediği, uzun ürün ithalatının, % 90 oranında düşüşle, 42.000 ton, yassı ürün ithalatının ise, % 27 oranında artışla, 251.000 ton seviyesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Hindistan’ın Üretimi, Tüketiminden Hızlı Artıyor

Hindistan’ın mali yılının başladığı Nisan ayından Eylül ayına kadar olan dönemde, nihai mamul tüketiminin % 0.4 oranında artışla, 24.2 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, aynı dönemde, nihai mamul üretiminin % 5.2 oranında artışla, 26.7 milyon tona ulaştığı belirtilen raporda, mali yılın ilk 4 aylık döneminde, çelik ithalatının % 36 oranında düşüşle, 1.84 milyon tonda kaldığı, ihracatının ise, % 28 oranında artışla, 0.84 milyon tona ulaştığı haber veriliyor. Aynı dönemde, Hindistan’ın ihracatının % 4.1 oranında düşüşle, 1.42 milyon tona gerilediği ve böylece Hindistan’ın 0.42 milyon ton net ithalat yapmış olduğu bildiriliyor.

Ocak-Temmuz Döneminde, Rusya 7.4 Milyon Ton Yarı Mamul İhraç Etti

Ocak-Temmuz döneminde, Rusya’nın ham çelik üretiminin % 2.9 oranında düşüşle, 40.3 milyon ton, ham çelik üretiminin ise, % 0.9 oranında düşüşle, 26.1 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, Temmuz ayında, 3.8 oranında artışla, 3.7 milyon ton olan nihai mamul tüketiminin, Ocak-Temmuz döneminde, % 4.4 oranında artışla, 24.2 milyon tona ulaştığı ifade edilen raporda, aynı dönemde, % 1.7 oranında düşüşle, 7.4 milyon ton yarı mamul; % 9.7 oranında düşüşle, 6.25 milyon ton nihai mamul ihraç edildiği, Rus üreticilerin iç piyasaya yönelik satışlarının % 2.3 oranında artışla, 19.9 milyon tona çıktığı kaydediliyor.

Türkiye’nin Yarı Mamul İthalatı Hızlı Arttı

Temmuz ayında, Türkiye’nin görünür çelik tüketiminin % 7.9 oranında artışla, 2.77 milyon ton ile rekor seviyeye yükseldiği belirtilen Dünya Çelik Derneği raporunda, 2013 yılının ilk 7 aylık döneminde ise, görünür çelik tüketiminin % 7.7 oranında artışla, 17.55 milyon tona ulaştığı ifade ediliyor.

Mayıs ayında, 3.1 milyon ton ile yılın en yüksek seviyesine ulaşan ham çelik üretiminin, Temmuz ayında 2.8 milyon tonda kaldığına, Ocak-Temmuz döneminde ise, ham çelik üretiminin % 4 oranında düşüşle, 20.2 milyon tona gerilediğine dikkat çekilen raporda, yılın ilk 7 aylık döneminde, Türkiye’nin % 1.4 oranında artışla, 8.3 milyon ton nihai mamul ihracatı ve % 10.7 oranında artışla, 5.05 milyon ton nihai mamul ithalatı gerçekleştirdiği, aynı dönemde, yarı mamul ihracatı % 18.8 oranında düşüşle, 1.27 milyon ton seviyesine kalırken, ithalatının % 93 oranında artışla, 3.04 milyon tona çıktığı haber veriliyor. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber