Yassı Çelik Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı Tarih: 10 Ocak 2017

Yassı Çelik Ürünlerin Denetimine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: Sgm-2016/37) 10 Aralık 2016 tarih ve 29914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, imal edilerek piyasaya arz edilecek olan bazı yassı çelik ürünlerinin tebliğ koşullarına uygunluğunun denetlenmesine imkan sağlıyor. Buna göre, tebliğ kapsamına giren,
•    Sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler (rulo halinde olmayan); Kalınlığı 15 mm geçen, dikdörtgen ve kare şeklinde kesilmiş.
•    Galvanizli rulo ve levha sac.
•    Boyalı rulo ve levha sac.
•    Galvanizli dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçen).
•    Galvanizli dilme sac (genişliği 500 mm’yi geçmeyen).
•    Boyalı dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçen).
•    Boyalı dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçmeyen).
ürünlerinin, ürün sertifikaları ile birlikte satışının yapılması koşulu getirilmiş bulunuyor. Tebliğe göre, ürün sertifikasında,
•    İmalatçı firmanın unvanı ve adres bilgileri.
•    Üretim partisinin izlenebilirliğini sağlayan lot numarası veya döküm numarası yahut ürünü tanımlayıcı bilgileri.
•    Üretim partisine uygulanan uluslararası ve ulusal standartların numarası veya müşteri teknik şartnamesinin kodu.
•    Üretim partisine ait muayene veya test raporunun numarası.
•    Ürünün üretimine ilişkin ilgili standardında belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bu özelliklere ilişkin istenilen değerleri karşılayan muayene sonuçları.
•    Ürün sertifikasının özgün tanımlama kodu, düzenleme tarihi ve yetkili personelin onayı.
bilgilerinin yer alması zorunlu tutuluyor.
Tebliğde belirtilen yassı çelik ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ürün partisinin üzerinde belirtilen lot veya döküm numarasının veya ürünü tanımlayıcı bilgilerin ürün sertifikasında da bulunması ve eşleşmesi gerektiği; Tebliğ hükümleri çerçevesindeki ürünlerin, denetiminde ve denetim sonucunda ürünlerin ilgili Tebliğe uygun olmaması halinde, 4703 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı ve Tebliğ’in yayımlandığı 10 Aralık 2016 tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161210.htm