Yeni worldsteel Başkanı Alexei Mordashov; Yeni Üye Çolakoğlu Metalurji Tarih: 24 Kasım 2016

Dünya Çelik Derneği’nin 10 Ekim’de Yeni Delhi’de gerçekleşen 46. yıllık toplantısında, yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeler seçildi. Toplantıda, Dünya Çelik Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığı’ına Serverstal CEO’su Alexei Mordashov seçildi. Yönetim kurulu başkanlığını, 12 Ekim 2012 tarihinde Anshan Iron and Steel Gorup başkanı Xiaogang Zhang’dan devralan Rusya merkezli çelik üreticisi Severstal CEO’su Alexey Mordashov, bu görevi 2013 yılı Ekim ayında gerçekleştirilecek olan 47. Yıllık toplantıda seçilecek yeni başkana devredecek.

Dünyanın en büyük çelik üreticisi olan ArcelorMittal’in Başkanı Lakshmi Mittal, Dünya Çelik Derneği’nin yeni başkanını da BRIC bölgesinden seçmiş olmasının, sözkonusu ülkelerin önemine işaret ettiğini söyledi.

Gelişmekte olan ülke ve bölgelerde yerleşik çelik üreticileri, ulusal ve bölgesel derneklerinin Dünya Çelik Derneği’ne üye olmaya devam ettiklerini ve kendilerine gösterilen bu ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Dünya Çelik Derneği Genel Direktörü Edwin Basson, “Ekonomi ve çevre alanında karşılaşılan zorlukların birlikte çalışmayı gerekli kıldığı bugünlerde, global çelik endüstrisinin faaliyetlerine yeni üyelerin katılmaya devam etmeleri, özellikle çok önemli” açıklamasında bulundu ve aralarında ülkemizden Çolakoğlu Metalurji A.Ş’nin de bulunduğu 3 yeni tam üyenin derneğe katıldığını açıkladı.

Kısa Vadede Görünüm Raporu Açıklandı

Yeni Delhi’de gerçekleştirilen Dünya Çelik Derneği 46. Yıllık Toplantısı’nda, 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin Kısa Vadede Görünüm – Ekim 2012 raporu açıklandı. Raporda, 2011 yılında % 6.2 oranında artış gösteren dünya görünür çelik tüketiminin, 2012 yılında % 2.1 artışla 1.41 milyon tona, 2013 yılında ise, % 3.2 oranında artışla, 1.45 milyon tona ulaşacağı öngörüldü.

Dünya Çelik Derneği Ekonomi Komitesi Başkanı Hans Jürgen Kerkhoff tarafından yapılan açıklamada, “2012 yılının başlarında, 2011 yılının sonlarında girilen yavaşlamadan çıkışa işaret eden sinyaller almıştık ve bu nedenle, Nisan ayında yapılan tahminlerde daha iyi bir ikinci çeyrek öngörmüştük. Ancak, euro bölgesinde ortaya çıkan borç krizinin getirdiği belirsizlikler ve Çin’deki daralmanın beklenenden keskin gerçekleşmesi nedeniyle, ekonomik koşullar yılın ikinci çeyreğinde kötüleşti. Tüm bu etkenler, dünya genelinde iş güveninin ve imalat faaliyetlerinin zayıflamasına neden oldu. Bunların sonucunda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, ciddi bir ivme kaybı yaşandı. Ancak 2013 yılında, euro bölgesi krizinin kontrol altına alınmış olacağı, ABD’nin mali sıkılaştırma politikasını başarılı bir şekilde sürdüreceği ve ekonomik destek paketlerinin ve önlemlerinin Çin’de yumuşak bir iniş sağlayacağı beklentilerine paralel olarak, kademeli bir iyileşme içerisine girileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

2011 yılında % 6.2 oranında artış gösteren Çin’in görünür çelik tüketiminin, 2012 yılında % 2.5 oranında artışla, 640 milyon tona ulaşacağı tahminine yer verilen raporda, hükümetin alacağı önlemlerin ekonominin kademeli bir şekilde toparlanmasına imkân sağlayacağına dikkat çekildi.

Raporda;

· İç ve dış piyasalardaki olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle, Hindistan’ın çelik tüketimindeki artışın da 2012 yılında % 5.5 ve 2013 yılında % 5 seviyesine gerileyeceği,

· NAFTA’nın çelik tüketiminin, inşaat ve otomotiv endüstrisinin yüksek performansı sayesinde, 2012 yılında % 7.5 oranında artışla, 130 milyon tona ulaşacağı, ancak 2013 yılında büyüme oranının % 3.6’da kalacağı,

· Krizle mücadele eden AB’nin tüketiminin, 2012 yılında % 5.6 oranında azalacağı, 2013 yılında ise, % 2.4 oranında artacağı,

· Avrupa ülkeleri arasında, 2012 yılında özellikle İspanya’nın tüketiminde % 11.9; İtalya’nın tüketiminde % 12.6 oranında düşüş beklendiği, AB’nin en dirençli ülkesi olarak kabul edilen Almanya’nın tüketiminde % 4.7 oranında gerileme öngörüldüğü,

· BDT’nin görünür çelik tüketiminin, 2012 yılında % 0.8; 2013 yılında ise, % 3.9 oranında artmasının beklendiği,

· Tüketim artışının, bölgede devam eden politik istikrarsızlık nedeniyle beklentilerin altında kaldığı MENA bölgesinde, çelik tüketiminin 2012 yılında % 4.9 ve 2013 yılında % 6.7 oranında artış göstereceğinin tahmin edildiği,

· 2012 ve 2013 yıllarında, gelişmekte olan ülkelerin çelik tüketimlerinin sırasıyla % 3 ve % 3.7 oranında artacağı; buna karşılık gelişmiş ekonomilerin tüketimlerinin, 2012 yılında % 0.3 oranında azalacağı ve 2013 yılında % 1.9 oranında artış göstereceği

hususlarına yer verildi.