Yılın İlk Yarısında Türkiye’nin Çelik İhracatı Azalırken Çelik İthalatındaki Dikkat Çekici Artış Rahatsızlık Yaratıyor Tarih: 24 Kasım 2016

2012’nin son çeyreğinden itibaren üretimin azalma eğilimine girmesi ve sektörün rekabet gücünün zayıflaması nedeniyle, yılın ilk yarısında Türkiye’nin yaptığı çelik ithalatı dikkat çekici oranda artış gösterdi. Yılın ilk yarısında Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 28.7 artışla 7.2 milyon tona, değer bakımından ise % 13.8 artışla 6.29 milyar dolara ulaştı.

İlk altı ayda Türkiye’nin çelik ihracatı ise, önceki yılın ilk yarısına göre miktar bakımından % 0.2 artışla 10.24 milyon tona çıkarken, değer bakımından % 4.3 düşüşle 8.34 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Türkiye’nin kütük ithalatı % 32.5 artışla 1.51 milyon tona çıkarken, slab ithalatı % 403.8 gibi çarpıcı bir artışla 973 bin ton seviyesine ulaştı. Yarı mamul ithalatı hızlı bir yükseliş gösterirken, 6 aylık dönemde Türkiye’nin kütük ihracatı % 7.7 düşüşle 1.22 milyon ton seviyesine geriledi ve % 89.3 oranında gerileyen slab ihracatı durma noktasına geldi.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin yassı mamul ithalatı önceki yılın aynı dönemine göre % 11.7 artışla 3.59 milyon ton, uzun mamul ithalatı ise % 2.3 artışla 706 bin ton seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde Türkiye’nin yassı mamul ihracatı % 53.3 gibi dikkat çekici bir artışla 1.41 milyon tona çıkarken, uzun mamul ihracatı % 7 düşüş göstererek 5.76 milyon ton seviyesinde kaldı.

Yılın ilk yarısında Türk çelik endüstrisindeki ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 25 puan düşüşle % 133 seviyesine geriledi. 2012 yılının ilk yarısında 987 $/ton seviyesinde bulunan Türkiye’nin birim başına ortalama ithalat fiyatı, bu yılın ilk yarısında 874 $/ton seviyesine geriledi.

İthalattaki Artış Haziran Ayında da Devam Etti

Türkiye’nin çelik ithalatındaki yükselme eğilimi Haziran ayında da devam etti. Haziran ayında, Türkiye’nin çelik ithalatı önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 20.1 artışla 1.16 milyon tona ulaştı ve değer bakımından % 8.6 artışla 1 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Haziran ayında Türkiye’nin gerçekleştirdiği toplam çelik ithalatında ortalama birim fiyatı 886 $/ton olurken, çelik ihracatındaki birim fiyatı 824 $/ton seviyesinde kaldı.

Türkiye’nin çelik ihracatı Haziran ayında önemli ölçüde düşüş gösterdi. Haziran’da gerçekleştirilen çelik ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bakımından % 14.6 düşüşle 1.59 milyon ton, değer bakımından da % 15.6 düşüşle 1.31 milyar dolar seviyesine geriledi.

Kütük ithalatı yıllık % 8.7 artışla 206 bin tonu geride bırakırken, kütük ihracatı % 55.6 düşüşle 159 bin ton seviyesinde kaldı. Türkiye’nin Haziran ayındaki slab ithalatı da, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 479.1 gibi çarpıcı bir artış göstererek 177 bin tona ulaştı.

Haziran ayında Türkiye’nin yassı çelik ithalatı yıllık % 3.8 artışla 589 bin tona çıktı, uzun mamul ithalatı ise % 0.2 düşüşle 114 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin Haziran’da gerçekleştirdiği yassı mamul ihracatı, önceki yılın aynı ayına kıyasla % 40.1 gibi çarpıcı bir artış göstererek 192 bin tonu geride bırakırken, uzun mamul ihracatı % 13.6 düşüşle 904 bin ton seviyesinde kaldı. Çelik sektörünün Haziran ayındaki ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 36 puan düşüşle % 128 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Özel Haber