2013 Değerlendirmesi – 2014 Beklentileri Tarih: 24 Kasım 2016

Son 10 yılda, Çin ve Hindistan’ın ardından en yüksek üretim artışını elde eden üçüncü ülke konumunda bulunan Türkiye, 2011 ve 2012 yıllarında, büyük üreticiler arasında üretimini en hızlı arttıran ülke olmuştur. 2013 yılına ham çelik üretiminde % 8 üretim artışı hedefi ile girmiş olmasına ve çelik tüketiminde % 9 civarında artış yaşanmasına rağmen, dünya çelik sektöründeki atıl kapasitelerin de baskısı ile, hurda maliyetleri ile nihai mamul fiyatları arasındaki marjın daralmasının sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemesi neticesinde, üretimi en hızlı gerileyen ülkeler arasında yer almıştır. 2013 yılında, Türkiye’nin ham çelik üretimi % 2 oranında düşüşle, 35.1 milyon ton seviyesine gerilerken, ithalat % 24 civarında artış göstermiş, başka bir ifade ile, çelik tüketimindeki artış, ağırlıklı bir şekilde ithalat yoluyla karşılanmıştır. 2013 yılında, rekabet gücündeki zayıflama ve ihracatı sınırlayıcı diğer faktörler nedeniyle, sektörün çelik ihracatı da % 6 civarında düşüş göstermiştir.

Sektörün üretim ve ihracatındaki yavaşlamada, İsdemir’de yaşanan grevin 700.000 tonun üzerinde üretim kaybına neden olması yanında;

• Dünya çelik sektöründeki kapasite fazlalığı
• Son dönemde yaygınlaşan korumacı politikalar
• Global ekonomideki durgunluk ve krizler
• Temel ihraç pazarlarımız olan AB ve Orta Doğu & Körfez ülkelerinde yaşanan ekonomik ve sosyal problemler
• Girdi maliyetlerinin yükselmesi
• Sektörün üzerindeki, rakip ülke üreticileri üzerinde bulunmayan ilave yüklerin rekabet gücünü düşürmesi
• İthalatı teşvik eden ve ithal ürünleri yerli ürünler karşısında avantajlı hale getiren uygulamaların sürdürülmesi,
• Kalitesiz ve düşük fiyatlı ithalatın önünün kesilememesi
• Bazı ülkelerin girdi ihracatını sınırlandırmaya yönelik politikalar uygulaması
• Genel olarak serbest ticareti olumsuz yönde etkileyen yaklaşımların yaygınlaşması

gibi hususlar etkili olmuştur.

2014 yılında, çelik sektörümüzün göstereceği performansta, 2013 yılında olduğu gibi sektörün rekabet gücü, iç talebin seyri, ihraç piyasalardaki toparlanma, ürünlerimize karşı alınan sınırlayıcı önlemler gibi etkenlerin belirleyici olacağı değerlendirtmektedir.  Ancak genel olarak bakıldığında, sektörün ham çelik üretiminin % 8 civarında artışla, 38 milyon tona; 2013 yılında % 6 civarında düşüşle, 19 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi beklenen ihracatın kayıplarını da telafi edecek şekilde, 2014 yılında % 8 civarında artışla, 20.5 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 2013 yılında % 9 gibi dünya genelinde oldukça yüksek sayılabilecek bir oranda artışla, 31 milyon ton seviyesine yükselen Türkiye’nin çelik tüketiminin, 2013 yılında % 6 civarında artışla, 33 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir. Sektörün göstereceği performansta, ihraç pazarlarındaki toparlanmalar kadar, sektörün üzerindeki rekabet gücünü düşüren fon ve kesinti uygulamalarına son verilmesi de hayati önem taşımaktadır.