2014 Yılında Ham Çelik Üretimi 34 Milyon Tonda Kaldı Tarih: 24 Kasım 2016

2014 Yılında Ham Çelik Üretimi 34 Milyon Tonda Kaldı
Küresel talepteki daralma, girdi maliyetlerindeki yükselişler, Çin’in talebindeki yavaşlama ile birlikte dünya piyasalarındaki etkinliğini arttırması ve Türkiye menşeli çelik ürünlerine karşı açılan koruma tedbiri soruşturmaları gibi sorunlar, Türk çelik endüstrisinin üretim performansının 2014 yılında da yavaşlama eğilimini sürdürmesine neden oldu. 2014 yılında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yıla kıyasla % 1.8 düşüş göstererek 34.04 milyon ton seviyesinde kaldı. Böylece 2013 yılında da ham çelik üretiminin % 3.4 oranında gerilediği hususu dikkate alındığında, son 2 yılda yaşanan toplam üretim düşüşü, % 5.2 civarında gerçekleşmiş oldu. Sözkonusu 2 yıllık dönemde, dünya ham çelik üretimi ise artış eğilimini sürdürerek, toplamda % 4.8 oranında büyüdü.
2014 yılında Türkiye’nin kütük üretimi, önceki yıla kıyasla % 6.4 düşüşle 24.61 milyon tona gerilerken, beyaz eşya ve otomotiv gibi birçok sanayi koluna girdi sağlayan yassı çelik ürünlerinin ara ürünü konumunda bulunan slabın üretimi % 12.7 gibi önemli bir artışla 9.42 milyon tona ulaştı.
Demir cevheri fiyatlarındaki keskin düşüşler karşısında hurda fiyatlarının aynı oranlarda gerilememesi nedeniyle, 2014 yılında hurdadan çelik üretimi gerçekleştiren elektrik ark ocaklı tesislerin rekabet gücü zayıfladı. Bu sebeple, rekabet etmekte zorlanan elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri zayıflama eğilimi gösterirken, demir cevheri bazı üretim yapan entegre tesislerin üretimlerinde yaşanan artışlar dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl Türkiye’de demir cevheri bazlı üretim yapan entegre tesislerin ham çelik üretimleri, önceki yıla kıyasla % 3.5 artışla 10.28 milyon tona ulaşırken, elektrik ark ocaklı tesislerin üretimleri % 3.9 düşüşle 23.75 milyon ton seviyesinde kaldı.

Ham Çelik Üretimindeki Yavaşlama Eğilimi Aralık Ayında da Devam Etti
Aralık ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 6.3 düşüşle 2.72 milyon ton seviyesine geriledi. Söz konusu miktar, 2014 yılının Kasım ayına göre % 3 oranındaki düşüşe işaret etti.
Aralık ayında elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretimleri yıllık bazda % 7.2 düşüşle 1.80 milyon tona gerilerken, entegre tesislerin üretimleri de % 4.6 oranında düşüş göstererek 909 bin ton seviyesinde kaldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 19 Ocak 2015